Rudnicka, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima iš Šiaurės Lietuvos – 4 broliai partizanai.

Kilę iš Juodeikių. Tėvas Juozas Rudnickas buvo antisovietinių partizanų rėmėjas, 1950 suimtas. Sūnūs priklausė Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos Ąžuolo būriui. Mečislovas (slapyvardis Birutis; g. 1919, m. 1951 09 28 Ližikuose, Žagarės rj.) partizanu tapo 1948, žuvo su 2 bendražygiais, sužeista partizanė buvo paimta į nelaisvę. Vaclovas (slapyvardis Birštonas; g. 1932, m. 1952 09 02 Mantoriškių miške, Žagarės rj.) partizanu tapo 1950 pasitraukęs iš tarnybos SSRS kariuomenėje. Žuvo eigulio, saugumo agento (slapyvardžiu Medis) sodyboje su 3 kovotojais. Karys savanoris (2008, po mirties). Antanas (slapyvardis Žirnis; g. 1934, m. 1954), nuo didelės įtampos pakrikus psichikai, saviškių nušautas.

Rudnickai. Iš kairės Pranciškus, Antanas, Vaclovas ir Mečislovas (1951)

Pranciškus (slapyvardžiai Skydas, Fricas; g. 1936, m. 1991 Kalnininkuose, nuo 1946 rusiškai Prochladnoe, Slavsko rj., Kaliningrado sr.) partizanu tapo 1950 03. 1951 10 17 stovyklavietėje Mantoriškių miške buvo paimtas į nelaisvę; 1952 nuteistas, kalintas Karlago lageryje (Karagandos sr.).

1712

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką