„Rūta“, lietuviškų knygų ir spaudos bendrovė, 1951–92 veikusi Kanadoje. Įsteigė P. Enskaitis skautų ir evangelikų periodikai leisti. Iš pradžių veikė Rodney (Ontarijo provincija), 1957 perkelta į Hamiltoną. Išleido Tautos fondo atstovybės Kanadoje Hamiltono skyriaus metraštį, 1951–1954 (1954), Pašvaisčių skaitymų seriją – P. Enskaičio, K. Gudaičio, M. Katiliškio, V. Tamulaičio kūrinių, knygą Lietuviai Hamiltone, 1948–1954 (1954). 1957 persikėlė į Hamiltoną. Čia išleido P. Alšėno (1960), S. Būdavo (1959), P. Enskaičio, J. Kaspero (1965), B. Milašiaus (1964), J. Noreikos (1963), A. Statkevičiaus (1978) ir kitų veikalų, knygų apie pasaulio lietuvių tautinių šokių šventes (1988), Hamiltono lietuvių mėgėjų teatrą Aukuras (1975), rinkinį Dienoms nužydint (1982) ir kitų.

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką