Rūta Žarskienė

Žarskenė Rūta, Šimonýtė 1964 01 06Vilnius, lietuvių etnomuzikologė, smuikininkė. Dr. (hum. m., 1999). Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (nuo 2000) ir Europos etnomuzikologijos seminaro (nuo 2002), žurnalo SOTER redakcinės kolegijos (nuo 2016) narė. 1987 baigė Lietuvos konservatoriją (J. Dvariono smuiko klasę), 1992 – Lietuvos muzikos akademiją (R. Apanavičiaus etnomuzikologijos klasę). 1991 stažavo Helsinkio Sibelijaus muzikos akademijoje. Nuo 1991 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, nuo 2002 – vyresnioji mokslo darbuotoja, 2002–17 Tautosakos archyvo skyriaus vadovė. 1992–98 folkloro ansamblio Dijūta instrumentinės grupės vadovė, nuo 1998 ansamblio meno vadovė.

Tyrimų sritys: etninė instrumentinė muzika ir muzikavimas, tradicijos kaita ir folklorėjimo procesas, nematerialiojo paveldo išsaugojimas ir sklaida, pučiamųjų instrumentų ansambliai tradicinėje Lietuvos kultūroje, liaudiškasis pamaldumas. Paskelbė mokslinių straipsnių.

Sudarė kompaktinę plokštelę Tradicinė Žemaitijos dūdų muzika ir giesmės (2013), parengė folkloro ansamblio Dijūta garso albumus Unksti rytėlio (2000) ir Dai lakštava lakštuote (dvigubas, 2017).

Knygos

Parašė studiją Skudučiai ir jų giminaičiai. Lyginamieji tyrimai (1993), monografiją Skudučiavimas Šiaurės rytų Europoje (2003). Su A. Nakiene parengė leidinių seriją Suvalkijos dainos ir muzika: 1933–1935 metų fonografo įrašai (2003), Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika: 1935–1939 metų fonografo įrašai (2004), Žemaitijos dainos ir muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai, Dzūkijos dainos ir muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai (abu 2005), Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 (2007), Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve (2011), Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio 1949–1951 (2019). Parengė leidinį Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė (su P. Krikščiūnu, A. Žičkiene, 2011).

3119

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką