„Rytas“, Mažosios Lietuvos spaudos leidybos ir prekybos bendrovė. Veikė 1921–39 Klaipėdoje (nuo 1922 – akcinė). Jai priklausė poligrafijos įmonė Klaipėdoje (su filialu Tilžėje), leidykla, periodinių leidinių ekspedicija ir knygynai. Poligrafinę įmonę sudarė spaustuvė (Klaipėdos rytas) ir knygrišykla. Bendrovė Klaipėdos kraštui išleido 180 knygų, spausdino 31 periodinį leidinį (tarp jų laikraščius Darbininkų balsas, Klaipėdos žinios, Lietuvos keleivis, Pagalba, Vakarai), visai Lietuvai išspausdino apie 200 knygų. 1939 03 nacių Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, įmonė buvo likviduota. Dalį įrangos nupirko Spindulio spaustuvė Kaune, kitą dalį ir pastatą įsigijo vokiečių spaustuvė Druckhaus Gutenberg, kuri priklausė W. Otto ir H. Rose’s pasitikėjimo bendrovei. 1945–2002 vietoj Ryto veikė spaustuvė.

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką