Sjūdžio spaudà, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio organizacijų laikraščiai, biuleteniai, kiti periodiniai leidiniai.

Pirmieji „Sąjūdžio“ leidiniai

Pirmieji, pradėti leisti 1988 vasarą, leidiniai buvo nelegalūs ir pusiau legalūs informaciniai lapeliai, laikraštėliai, demokratinės pakraipos spaudiniai, leisti ir platinti neformalių inteligentijos, jaunimo, studentų, moksleivių grupių, spausdinti rašomąja mašinėle ir dauginti rotaprintu, rinkti kompiuteriu, spausdinti poligrafine technika. Kai kurie leidiniai ėjo nereguliariai, 1–2 metus, kitų išėjo po kelis ar kelias dešimtis numerių 2–4 puslapių apimties. Nuo 1989 daugelio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio miestų ir rajonų tarybų laikraščiai buvo spausdinami spaustuvėse, geriau techniškai parengiami, kruopščiau redaguojami. Nemažai tokių leidinių vėliau tapo kraštų, rajonų, miestų ar nepriklausomais laikraščiais.

Pirmasis Sąjūdžio leidinys – 2 puslapių rotatoriumi spausdintas leidinėlis Informacinis pranešimas ir jo tęsinys – ta pačia data ir tęstine numeracija (nr. 2) pažymėtas 4 puslapių laikraštis Sąjūdžio žinios – išėjo 1988 06 13. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais pradėjo eiti ir regioniniai Sąjūdžio laikraščiai: 07 07 Klaipėdoje išėjo Persitvarkymo naujienos, kurį netrukus pakeitė savaitraštis Mažoji Lietuva, 08 01 Kaune – regioninis laikraštis Kauno aidas, 08 15 Alytuje – Alytaus sąjūdis, 08 29 Panevėžyje – laikraštis Sąjūdžio žodis (nuo 1988 12 30 vadinosi Laisvas žodis). Iki 1988 pabaigos pasirodė daugelio miestų ir rajonų Sąjūdžio tarybų leidiniai (svarbiausi Sąjūdžio periodiniai leidiniai išvardyti lentelėje).

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1988–89 spauda

Leidinių turinys

Iš pradžių Sąjūdžio leidiniuose daugiausia buvo polemizuojama su respublikiniais, miestų ir rajonų laikraščiais, pasisakoma dėl iškraipytų faktų, klaidingų žinių jų paskelbtuose straipsniuose ir naujienų agentūros ELTA pranešimuose apie Sąjūdžio veiklą. Vėliau buvo daug rašoma apie Sąjūdžio renginius, informuojama apie jo darbą, spausdinami žmonių prisiminimai apie partizanų kovas, perspausdinami sovietų valdžios draudžiami dokumentai, straipsniai apie istorinės atminties svarbą, skelbiama daug kritinių straipsnių, kuriuose atskleidžiami centrinės ir vietinės valdžios bei partinių veikėjų darbo trūkumai, klaidos, smerkiama jų vykdoma politika, siūloma iš darbo atleisti kai kuriuos pareigūnus. Sąjūdžio spauda buvo necenzūruojama, todėl ją noriai skaitė įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonės, sparčiai didėjo ne tik leidinių skaičius, bet ir tiražai. Daugumos laikraščių redaktoriai buvo Sąjūdžio rėmimo grupių, vėliau – Tarybų nariai.

Organizacijų spauda

Savo spaudą turėjo Sąjūdžio rėmimo grupės vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, pramonės įmonėse, statybos ir aptarnavimo organizacijose, įvairiose įstaigose. Vieni pirmųjų pradėjo eiti Kauno politechnikos instituto Sąjūdžio rėmimo grupės biuletenis Kvieslys, Kauno medicinos instituto Sąjūdžio rėmimo grupės laikraštis Bičiulis, Vilniaus pedagoginio instituto – Viltis, Kauno medicinos mokyklos – Santaka, Vilniaus 57 vidurinės mokyklos – Spindulys, Vilniaus 22 vidurinės mokyklos – Vienybė. Vilniaus moksleivių taryba leido laikraštį Jaunoji Lietuva, Vilniaus gamykla Vilma – Vilmos kroniką, Lietuvos pramonės įmonių grupė – Žaizdrą, Lietuvos žemdirbių taryba – Arimus, Specializuotų komunalinių objektų statybos valdybos grupė – Versmę.

Įsikūrus Sąjūdžio grupėms pagal profesijas buvo pradėti leisti jų leidiniai, pvz., kultūros darbuotojų – Tautos kultūra, moksleivių žaliųjų judėjimo – Ąžuoliukas, chorvedžių – Daina, moterų sąjūdžio leidinys – Moterų balsas ir kiti.

Visai šaliai skirti leidiniai

Pirmas visai Lietuvai skirtas Sąjūdžio leidinys – biuletenis Atgimimas (1989–2013 savaitraštis, 1992–2013 Lietuvos politikos savaitraštis) 100 000 egzempliorių tiražu išėjo 1988 09 16 Vilniuje. 1988–89 Atgimimas buvo leidžiamas ir rusų kalba bei Braille’io (aklųjų) raštu. 1989 šis savaitraštis išleido almanachą Europa (30 000 egzempliorių tiražu). 1989–90 Atgimimas turėjo priedą rusų kalba Soglasie, kuris paskui tapo nepriklausomu savaitraščiu (ėjo iki 1992). 1989 pradėjo eiti Atgimimo priedas jaunimui Aušrinė, nuo nr. 4 tapęs savarankišku jaunimo visuomeniniu kultūros žurnalu (iki 1990).

1989 Vilniuje pasirodė kitas visai šaliai skirtas Sąjūdžio leidinys – laikraštis Respublika (nuo 1990 nepriklausomas Lietuvos dienraštis, nuo 2014 eina tik internete). 1988–92 Vilniuje veikusi Sąjūdžio informacinė agentūra SIA leido savo leidinius Apie mus, Ekspres informacija, Savaitės žinios, SIA informacija.

Iš viso 1988 pradėjo eiti daugiau nei 60 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio periodinių leidinių, 1989 – dar apie 120. Tik 1992–93, kai atsirado daug laisvos nepriklausomos spaudos, Sąjūdžio spaudos populiarumas sumažėjo.

Lent. Svarbesni Sąjūdžio periodiniai leidiniai
Leidinio pavadinimas Leidimo metai Leidimo vieta
Aistuva 1989–1994 Ukmergė
Alytaus sąjūdis 1988–1989 Alytus
Atgaiva 1988–1991 Rokiškis
Atgimimas 1988 09 16–2013 05 10 Vilnius
Aukštaitis 1989–1995 Utena
Aušros alėja 1992–1996 Šiauliai
Bočių žemė 1990–1991 Kaunas
Dobilas (iki 1989 Sąjūdžio balsas) 1988–1992 Vilkaviškis
Druskonis (iki 1991 Druskininkų savaitė) nuo 1989 08 04 Druskininkai
Dubysa 1988–1990 Raseiniai
Dzūkas 1989–1990 Lazdijai
Gėlupis (nuo 1999 Naujasis Gėlupis) nuo 1989 04 14 Prienai
Jurbarkietis 1988–1990 Jurbarkas
Kauno aidas 1988–1996 Kaunas
Kelias 1989–1990 Radviliškis
Klaipėdos keleivis 1990 Klaipėda
Kražių aidai 1988–1995 Kražiai (Kelmės rj. savivaldybė)
Krivūlė 1988–1989 Šiauliai
Laisvas žodis 1988–1993 Panevėžys
Lietuvos pakrašty 1990–1992 Ignalina
Mažoji Lietuva 1988–1993 Klaipėda
Moterų balsas 1989 Vilnius
Mūsų langas (1989 Langas) 1989–1992 Pakruojis
Mūsų nuomonė 1989–1996 Kėdainiai
Mūsų žinios 1989–1990 Tauragė
Pasvalio sąjūdis 1989–1992 Pasvalys
Persitvarkymo naujienos 1988 Klaipėda
Respublika nuo 1989 09 16 (nuo 2014 eina tik internete) Vilnius
Rytas 1989–2007 Švenčionys
Sąjūdis 1989–1992 Kaišiadorys
Sąjūdžio žinios 1988–1993 Vilnius
Sąjūdžio žodis 1988 Panevėžys
Santara 1988–1991 Šilutė
Savaitės krivūlė 1989–1990 Šiauliai
Skuodo žodis 1989–1992 Skuodas
Soglasie (rusų kalba) 1989–1992 Vilnius
Talka 1988–1989 Vilnius
Taurosta 1988–1990 Jonava
Tautos kultūra 1989–1990 Vilnius
Tikėjimo žodis 1988–1989 Vilnius
Trakų žemė nuo 1988 10 19 Trakai
Varpilė 1989–1990 Varėna
Varpo aidas 1988–1990 Marijampolė
Vilniaus balsas 1988–1990 Vilnius
Vilniaus sąjūdis 1990–1992 Vilnius
Žemaičių kraštas 1989–1992 Mažeikiai
Žiburys 1988–2001 Anykščiai
Žiburys 1988–1990 Šakiai
Žiemgala 1989 Joniškis
Žvilgsnis 1989–1991 Šeduva

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką