„Sąjūdžio žinios“

„Sąjūdžio žinios“, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio leidinys, 1988–89 ėjęs Vilniuje. Pirmasis numeris išėjo 1988 06 13 pavadinimu Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio informacinis pranešimas. Pagal formą ir turinį leidinys susiformavo 1988 06 28 (nuo nr. 3).

Dažnumas

Ėjo nereguliariai: 1988 išėjo 60, 1989 – 27 numeriai. Keli proginiai leidiniai tuo pačiu pavadinimu buvo išleisti 1990, 1992, 1993, 1994.

Leidėjai

Leido Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio informacijos agentūra, nuo 1988 09 20 (nr. 39) buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Vilniaus tarybos, nuo nr. 58 – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos leidinys, nuo nr. 85A – Lietuvos Sąjūdžio nepriklausomas leidinys.

Turinys

Sąjūdžio žinios skelbė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, tarybos, rėmimo grupių dokumentus, veiklos kroniką, mitingų dalyvių kalbas, pirmą kartą viešai (nr. 17) paskelbė Molotovo–Ribbentropo 1939 08 23 ir 09 28 sutarčių (Molotovo–Ribbentropo paktas) tekstus ir jo slaptuosius protokolus, kitus svarbius istorinius dokumentus, susijusius su Lietuvos valstybingumu. Spausdino informaciją apie Sąjūdžio akcijas (ekologijos, roko maršą, parašų rinkimą), organizuojamus mitingus, Sąjūdžio struktūrų (rėmimo grupių, tarybų, koordinacinės tarybos, komisijų, komitetų), atsikuriančių ir steigiamų organizacijų, partijų pareiškimus, organizacinę veiklą, kontaktus, kitą informaciją (pvz., Komisija stalinizmo nusikaltimams tirti paskelbė anketą), straipsnius apie demokratinius pokyčius visuomenės gyvenime, ypač komunistų partijos silpnėjimą, stalinizmo nusikaltimus, Lietuvos geopolitinę situaciją.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo V. Bubnys, A. Buračas, B. Genzelis, V. Landsbergis, R. Ozolas, K. D. Prunskienė, V. Tomkus, J. Tumelis, A. Žebriūnas ir kiti, korespondentais dirbo Brigita Balikienė, J. Ivanauskaitė, P. Vaitiekūnas, A. Degutis, Domantas Vildžiūnas, Arūnė Taunytė, Liudvika Pociūnienė, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo grupių nariai iš visos Lietuvos. Pirmuosius numerius parengė: A. Medalinskas ir Jonas Malinauskas (nr. 1), Robertas Skrebūnas, A. Juozaitis, B. Balikienė, A. A. Skučas, Aleksandras Šepkus (nr. 2–7).

Redaktoriai

Redaktoriai (nuo nr. 8): A. Juozaitis (1988), Danguolė Droblytė (1988), J. Glinskis (1989), V. J. Čepaitis ir kiti (1990, 1992, 1993, 1994).

Sklaida

Iš pradžių buvo biuletenio formato, leidžiamas ir platinamas nelegaliai, remiamas aukomis. Asmeniniais kompiuteriais ar rašomosiomis mašinėlėmis surinkti tekstai buvo maketuojami ir dauginami rotaprintu kelių tūkstančių egzempliorių tiražu, gautus numerius sąjūdininkai Lietuvos įvairiose vietose dažnai patys kopijuodavo neribotais kiekiais. Sąjūdžio koordinatoriai, talkininkai, Sąjūdžio idėjoms pritariantys žmonės platino Sąjūdžio žinias visoje Lietuvoje, leidinį buvo galima įsigyti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo grupėse, per mitingus, piketus, susitikimus, vėliau – Sąjūdžio būstinėse ar Sąjūdžio spaudos platinimo kioskuose.

Tiražas – keli tūkstančiai egzempliorių (tikslus skaičius nenustatytas, apskaita nevesta).

2229

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką