saleziẽčiai, Šv. Prancškaus Salèzo draugijà, Kùnigo J. Bòsko saleziẽčiai (it. Salesiani di don Bosco, SDB), katalikų vienuolių vyrų kongregacija, tos kongregacijos nariai. Popiežiaus teisių (1874 patvirtino popiežius Pijus IX). Tikslas – skurstančių vaikų ir jaunimo auklėjimas, katalikiškas neturtingųjų sluoksnių švietimas, misijos. Herbas: ovalo centre pavaizduotas inkaras, jo kairėje pusėje – šv. Pranciškaus Salezo figūra ir širdis, dešinėje – žvaigždė, po ovalu užrašas: Duok man sielas, pasiimk visa kita (Da mihi animas caetera tolle). Vienuoliai kunigai dėvi kaip parapijų kunigai, vienuoliai ne kunigai – pasaulietiškus drabužius. Kongregacija suskirstyta į inspektorijas. Aukščiausioji valdymo institucija – Generalinė kapitula (kartą per 6 metus į ją susirenka visų vienuolynų atstovai), ji renka vyriausiąjį rektorių. Centrinė rezidencija Romoje. Turi mokyklų, parapijų, misijų, universitetų, radijo ir televizijos stočių, leidyklų, našlaičių prieglaudų, katalikiškų jaunimo ir vaikų laisvalaiko centrų (oratorijų).

Istorija

Kongregaciją 1859 Turine įkūrė italų kunigas G. Bosco (šv. Jonas Boskas). 19 a. saleziečiai pradėjo veiklą Italijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Argentinoje, 20 a. išplito visame pasaulyje. 1872 įkurta saleziečių moteriškoji šaka – Marijos, Krikščionių pagalbos, dukterų institutas (salezietės). Nuo 1876 veikia pasauliečių sąjunga Saleziečių bendradarbiai, būstinė Romoje. Yra daugiau kaip 16 090 vienuolių 130 šalyse, 7610 įstaigų (2009).

Saleziečiai Lietuvoje

Lietuvoje saleziečių kongregaciją įkūrė kunigas Antanas Skeltys. Pirmasis saleziečių vienuolynas įsteigtas 1927 Vilniuje. 1934 saleziečiai įsikūrė Skirsnemunėje, 1938 – Kaune. Po II pasaulinio karo saleziečiai arba traukėsi į Vakarus ir čia organizavo veiklą lietuvių išeivijos vaikams, arba Lietuvoje dirbo kunigo darbą parapijose. Po Nepriklausomybės atkūrimo saleziečiai atnaujino veiklą, pasikvietė vienuolių kunigų iš užsienio. Lietuvos saleziečiai priklauso italų Pjemonto inspektorijai, centras Turine. Yra 2 parapijos – Kaune (Švč. Mergelės Marijos rožančiaus karalienės parapija) ir Vilniuje (Šv. Jono Bosko parapija), jose veikia oratorijos. Saleziečiai leidžia žurnalą Saleziečių žinios. Yra 6 amžinųjų įžadų vienuoliai (2019).

Šv. Jono Bosko (saleziečių) bažnyčia Vilniuje (pastatyta 1995, architektas V. E. Čekanauskas)

2755

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką