Saliamonas Banaitis

Saliamonas Banaitis

Banáitis Saliamonas 1866 07 15Vaitiekupiai (Sintautų vlsč.) 1933 05 04Kaunas, lietuvių visuomenės veikėjas, spaustuvininkas. K. V. Banaičio tėvas. Vasario 16 Akto signataras. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje (platino draudžiamąją lietuvių spaudą). Sankt Peterburgo buhalterijos ir komercijos kursuose, 1926 buvo įstojęs į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. Didžiojo Vilniaus seimo (1905) dalyvis. 1905 Kaune įsteigė pirmąją lietuvių spaustuvę (Banaičio spaustuvė). I pasaulinio karo metais – vienas aktyviausių lietuvių veikėjų Kaune; su kitais įsteigė gimnaziją ir 12 mokyklų. Buvo romantinių monarchistinių pažiūrų, planavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavyzdžiu atkurti Lietuvos valstybę.

Su kitais 1915 pabaigoje parašė Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos konfederacijos atsišaukimą, 1916 pradžioje – kunigaikštystės konstitucijos projektą (jie išspausdinti, išversti į užsienio kalbas, paskelbti Šveicarijos, Jungtinių Amerikos Valstijų spaudoje). Parašė ir išspausdino atsišaukimų, atskleidžiančių vokiečių okupantų priespaudą. 1917 Lietuvių konferencijoje išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. Dalyvavo kuriant Lietuvos kariuomenę. Lietuvos žemdirbių sąjungos (1919–24) vienas kūrėjų ir vadovų, 1919–23 su pertraukomis redagavo jos leidinį Žemdirbių balsas. Su kitais įsteigė Lietuvos prekybos ir pramonės banką, Lietuvos garlaivių akcinę bendrovę, Kauno autobusų stoties bendrovę.

S. Banaitis (sėdi trečias iš kairės) su kitais jo surengto Maskvos Rūtos draugijos vakaro dalyviais (1914 01 06; Kauno miesto muziejus)

S. Banaitis (stovi penktas iš dešinės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais 1917 (Lietuvos nacionalinis muziejus)

2593

P. Baršys Vasario 16-osios Akto signataras Saliamonas Banaitis Vilnius 2015.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką