Salomėja Narkeliūnaitė

Salomėja Narkeliūnaitė

Narkelinaitė Salomėja 1920 10 07Salomenka (Mielagėnų vlsč., Švenčionių apskr.) 2000 05 31Niujorkas (palaidota Mielagėnuose), žurnalistė, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėja.

Išsilavinimas

1940–43 Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, Kolumbijos (Niujorkas) universitete – žurnalistiką, 1961 įgijo slavistikos magistrės diplomą.

Darbas žiniasklaidoje

Vilniaus dienraščių Vilniaus balsas (1939–41) ir Naujoji Lietuva (1941–44) reporterė. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Tilžėje 1944 buvo laikraščio Ateitis reporterė, 1945 Berlyne – laikraščio Lietuviai bendradarbė, karo pabėgėlių stovykloje Hassendorfe leisto laikraščio Lietuvis redaktorė. Vėliau bendradarbiavo karo pabėgėlių laikraščiuose Mintis (Memmingene) ir Žiburiai (Augsburge). 1949 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1949–50 dirbo laikraštyje Vienybė, kurį laiką jį redagavo. Nuo 1951 beveik dešimtmetį buvo prie Jungtinių Tautų akredituota laikraščių Draugas, Darbininkas, Vienybė korespondentė. Įvairiu metu bendradarbiavo laikraščiuose Tėviškės žiburiai (Kanada), Argentinos lietuvių balsas.

Visuomeninė ir kita veikla

Buvo Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos sekretore, pirmininko pavaduotoja, Pabaltijo moterų tarybos sekretore ir nare. 1957 aplankė Punsko lietuvius, 1961 ir vėliau – Lietuvą, apie tai pateikė iliustruotų reportažų, kino dokumentikos.

Veikalai

Išleido knygų: Lietuviai Montgomery stovykloje (1946), Baltijos karo pabėgėlių stovykla prie Seedorfo (DP Baltic Camp at Seedorf 1946), Lietuviai pasaulinėje parodoje New Yorke (1974) ir kitų. Leidinio Tautos fondas 1943–2002 (2002) viena rengėjų.

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką