Salų žemės ūkio technikumas

Sal žẽmės kio tèchnikumas, 1924–51 Sal žemesnióji žẽmės kio mokyklà, 1969–79 Sal tarýbinis kis-tèchnikumas, veikė Salose. 1924–38 mokykla parengė 2348 ūkininkus, namų ūkio šeimininkes. 1951–79 buvo rengiami agronomai, zootechnikai, veterinarijos felčeriai. Veikė neakivaizdinis skyrius. Mokymo trukmė 3–4 metai. Salų žemės ūkio technikumas turėjo 4927 ha mokomąjį ūkį, gyvulininkystės fermą, biblioteką, bendrabutį, valgyklą. 1951–79 parengta 1801 žemės ūkio specialistas (885 agronomai, 843 zootechnikai, 73 veterinarijos felčeriai). Likvidavus technikumą 1979–89 Salose veikė Žemės ūkio masinių profesijų kadrų kvalifikacijos kėlimo mokykla. Direktoriai: P. Ignatavičius (1951–53), J. Bajoriūnas (1953–57), V. Kriaučiūnas (1957–70), A. Steponavičius (1970–74), A. Bagdonavičius (1974–79), S. Nesavas (1979 04–08).

2244

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką