samdinia, samdiniñkai, feodalizmo ir kapitalizmo laikotarpio dvarų ir pasiturinčių valstiečių samdomi žemės ūkio darbininkai. Ypač paplito yrant feodalizmui.

Buvo nuolatiniai (metiniai), sezoniniai ir padieniai samdiniai. Lietuvoje 1863–64 panaikinus feodalines prievoles įsigalėjo nuolatinių ir sezoninių žemės ūkio darbininkų, dirbančių darbdavio inventoriumi, samda. 1872–74 Kauno gubernijoje 3/4 valstiečių ūkių su daugiau kaip 4 arkliais turėjo samdinių. Vienam tokiam ūkiui vidutiniškai teko po 2,6 samdinio. Bežemiai Lietuvos dvarų ir stambių ūkininkų nuolatiniai samdiniai buvo vadinami kumečiais, ordinarininkais. 1897 Kauno gubernijoje buvo 125 000 nuolatinių ir 30 000 padienių samdinių, Vilniaus gubernijoje – 50 000 ir 16 000, Suvalkų gubernijoje – 54 000 ir 7000. Rusijos imperijoje 19 a. pabaigoje vyrui, gaunančiam iš šeimininko maisto, per metus mokėta apie 60 rublių; Kauno ir Vilniaus gubernijose, kur buvo palyginti menka pramonė, kaimo gyventojų perteklius, mokėdavo mažiau (mažiausiai visoje Rusijos imperijoje). Darbo užmokestį samdiniai gaudavo pinigais ir natūra (ordinarija).

20 a. pirmaisiais dešimtmečiais sumažėjo nuolatinių samdinių, padaugėjo padienių darbininkų. Valstiečio ūkyje dirbantys nuolatiniai ir sezoniniai samdiniai sudarė šeimyną. Sunkiausiems ir svarbiausiems vyriškiems žemės ūkio darbams atlikti buvo samdomi bernai (1937 jų buvo apie 31 500). Vidutiniai ir dideli ūkiai kaip pirmuosius bernų ir šeimininkų pagalbininkus dažniausia samdydavo pusbernius. Pagrindinės moteriškų žemės ūkio darbų darbininkės buvo mergos (1937 jų buvo apie 43 000). Šeimininkėms namų ruošos darbus nudirbti dažniausia padėdavo pusmergės. Gyvuliams ganyti samdyti piemenys (1937 jų buvo apie 31 000). 10–12 metų mergaitės (nešiotės) būdavo samdomos vaikams prižiūrėti. 1936 Lietuvoje (be Vilniaus krašto) dirbo apie 415 000 samdinių, iš jų 250 000 padienių.

SSRS okupuotoje Lietuvoje 1945 samdomasis darbas valstiečių ūkiuose buvo apribotas (1948 buvo apie 15 000 samdinių). Samdiniai išnyko per kolektyvizaciją, kai nuo 1947 pabaigos pradėta vykdyti pasiturinčių valstiečių, vadinamųjų buožių, likvidavimo politika.

3148

2073

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką