sántaupų atkūrmas, gyventojų nuvertėjusių ar nusavintų santaupų, kurios buvo laikomos indėlių bankuose, vyriausybės vertybinių popierių ir kitomis formomis, ankstesnės vertės visiškas ar dalinis atkūrimas ir grąžinimas savininkams.

LIETUVOJE dalinis santaupų atkūrimas ir SSRS nusavintų santaupų kompensavimas (atkurta tik dalis ankstesnės santaupų vertės) vykdytas 1998–2011 pagal Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymą (1997, neteko galios 2011). Buvo atkuriami Lietuvos Respublikos piliečių ir asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, taip pat buvusių politinių kalinių ir tremtinių, kurie negrįžo gyventi į Lietuvą, nusavinti SSRS okupacinės valdžios ir nuvertėję indėliai, iki 1991 02 26 sukaupti Lietuvos valstybiniuose bankuose (Lietuvos taupomajame banke, iš kurio jie išvežti į Maskvą jau 1990 01, Lietuvos žemės ūkio banke, Lietuvos valstybiniame komerciniame banke, atkuriant juos pagal 1991 02 26 turėtus indėlių likučius, o jeigu dalis jų vėliau buvo atsiimta – pagal 1992 05 01 ar 1993 06 24 turėtus likučius), draudimo įmokos, sukauptos Valstybinėje draudimo įstaigoje iki 1991 02 26 ir iki 1993 06 24 neišmokėtos gyventojams arba pervestos į sąskaitas valstybiniuose bankuose (suėjus draudimo sutarčių terminui ar mirus apdraustiesiems), kompensacijos buvusiems politiniams kaliniams, tremtiniams, Lietuvos laisvės kovų dalyviams ir kitiems asmenims, pervestos į jų indėlių sąskaitas valstybiniuose bankuose, SSRS 1982 išleistos valstybės obligacijos ir kai kurios kitos lėšos.

Visų rūšių santaupos gyventojams (jiems mirus – jų įpėdiniams) atkurtos santykiu vienas litas už vieną turėtą rublį (taloną), bet ne daugiau kaip 6000 litų vienam gyventojui. Santaupų atkūrimo finansavimo pagrindinis šaltinis buvo iš valstybės turto privatizacijos gautos pajamos. Santaupų atkūrimas vykdytas per Lietuvos taupomąjį banką (dabar Swedbank), kuris kiekvienam indėlininkui, nepaisant to, kiek jis turėjo indėlių sąskaitų ir kokiuose bankuose, atidarė vieną bendrą atkuriamąją sąskaitą. Atkurtų santaupų įskaitymas į šias sąskaitas vyko palaipsniui: gyventojai buvo suskirstyti į keturias indėlininkų grupes pagal santaupų atkūrimo eiliškumą, o Vyriausybė nutarimu nustatė, nuo kurios datos kokia indėlininkų grupė gali atgauti jiems priklausančias lėšas. Pagrindinė rublinių santaupų dalis atkurta 1997 10 15–1998 03 31. Gyventojai, kurie šiuo laikotarpiu dėl pateisinamų priežasčių negalėjo kreiptis dėl santaupų atkūrimo, galėjo tą padaryti iki 2011 03 31 per Vyriausybės sudarytą komisiją prie Finansų ministerijos. 2011 07 31 santaupų atkūrimo procesas baigtas, iš viso daugiau kaip 1,1 mln. gyventojų atkurta daugiau kaip 3,6 mlrd. litų santaupų.

Santaupų atkūrimo padariniai vertinami nevienareikšmiškai, ypač baigiamuoju šio proceso etapu, kuris sutapo su 2008 prasidėjusia pasauline finansine krize. Valstybė sugebėjo įvykdyti prisiimtą įsipareigojimą grąžinti SSRS nusavintus indėlius (6,7 mlrd. rublių) ir pademonstruoti šalies politinės valdžios atsakingumą ir patikimumą, bet santaupų atkūrimas valstybei tapo didžiule našta, kurios neprisiėmė kitos pokomunistinės šalys.

2047

rubliniai indėliai; rublinės santaupos

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką