Šarūnas Žukauskas

Žukáuskas Šarūnas 1950 08 28Kaunas 1983 12 14Kaunas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. 1967–73 studijavo Kauno medicinos institute. 1969–70 dirbo Kauno greitosios pagalbos stotyje. Įsitraukė į kraštotyrinę veiklą, dalyvavo oficialiose etnografinėse ekspedicijose. Su kitais 1970 10 įkūrė nelegalią Jaunosios Lietuvos sąjungą (tikslas – platinti sovietinio okupacinio režimo uždraustus leidinius, leisti žurnalą Naujasis Varpas). Daugino ir platino medžiagą apie S. Kudirkos teismą, ištraukas iš Lietuvių archyvo, P. Klimo knygą Iš mano atsiminimų. 1972 pradžioje su Jaunosios Lietuvos sąjungos nariais I. Rudaičiu, A. Urbonavičiumi, V. Povilioniu Vasario 16 išvakarėse Kaune ir kituose miestuose išplatino sąjungos Kauno skyriaus vardu pasirašytus atsišaukimus, kuriuose buvo raginama priešintis sovietiniam okupaciniam režimui, rusinimui, veidmainystei. 1973 03 27 kartu su kitais suimtas, nuteistas 6 m. kalėti; kalintas Permėje griežto režimo lageryje. 1979 pradžioje grįžęs į Lietuvą KGB nurodymu nepriimtas į Kauno medicinos institutą. Dirbo greitosios pagalbos felčeriu, vėliau – medžio drožėju pas skulptorių S. Kuzmą. Nusižudė.

1169

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką