iš Saulės vainiko į kosminę erdvę nuolat srūvanti plazma

Sáulės spinduliuõtė, Saulės radiacija, įvairaus ilgio elektromagnetinės bangos ir dalelės (Saulės vėjas), skleidžiamos Saulės; Žemės energijos pagrindinis šaltinis. Saulės spinduliavimo geba artima 5800 K temperatūros absoliučiai juodo kūno spinduliavimo gebai. Saulės spinduliuotės spektras pagal bangų ilgį (λ) skirstomas į kelias sritis: gama λ < 10–5 μm; rentgeno 10–5 < λ < 10–2 μm; ultravioletinė (UV) 0,01 < λ < 0,4 μm; regimoji 0,4 < λ < 0,7 μm; infraraudonoji (IR) 0,72 < λ < 1000 μm; radijo bangų 1 mm < λ < 108 m. 99 % energijos Saulė išspinduliuoja trumposiomis 0,1–4 μm bangomis. Daugiausia energijos Saulė išspinduliuoja regimųjų ir infraraudonųjų bangų diapazone (atitinkamai 47 ir 44 %); ultravioletinių – tik 9 %.

Energijos maksimumas tenka 0,4738 μm ilgio bangai (mėlynieji spinduliai). Mažesnes kaip 0,36 μm Saulės spinduliuotės bangas Žemės atmosfera beveik visiškai sugeria, todėl Žemės paviršiaus nepasiekia gyvybei pavojingi gama, rentgeno ir trumpieji ultravioletiniai spinduliai; jie reikšmingi viršutiniuose atmosferos sluoksniuose vykstantiems procesams. Iš Saulės vainiko į kosminę erdvę nuolat srūva plazma (Saulės vėjas). Tai elektringosios dalelės (protonai, elektronai, helionai), kurios Žemės orbitą pasiekia 400–2000 km/s greičiu. Dirbtinių Žemės palydovų išmatuotas vidutinis Saulės elektromagnetinės spinduliuotės srauto tankis, kai Saulės spinduliai krinta statmenai paviršiui ties viršutine Žemės atmosferos riba, yra apie 1366 W/m2 (Saulės konstanta). Saulės konstanta svyruoja ±3,5 % (sausį padidėja, liepą sumažėja), tai priklauso nuo atstumo iki Saulės ir joje vykstančių procesų. Saulės spinduliuotė atmosferoje sugeriama, atspindima ir išsklaidoma, todėl Žemės paviršių (tai priklauso nuo debesuotumo) per metus pasiekia tik 40–60 % Saulės spinduliuotės (daugiausia Saulės spinduliuotės tenka giedroms tropikų platumų sritims). Žemę pasiekusi Saulės spinduliuotė skirstoma į tiesioginę ir išsklaidytąją. Saulės spinduliuotės stipris matuojamas piranometrais, aktinometrais, srauto tankis – piroheliometrais.

1163

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką