Bužáuskas Saulius 1972 07 19Garliava, Lietuvos katalikų kunigas.

Išsilavinimas ir veikla

1998 magistro laipsniu baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą. 1997–98 dirbo korespondentu laikraščio Ūkininko patarėjas redakcijoje. 1998–2001 Vilniaus universiteto bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas. Vilniuje įsitraukė į krikščioniškos susitikimų bendruomenės Tikėjimas ir šviesa veiklą, 1997–98 lankė Pašaukimo atnaujinimo mokyklą. Nuo 2001 studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, 2008 įšventintas kunigu ir inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje.

Saulius Bužauskas

Pastoracinė ir kita veikla

2008–14 Vilniaus arkikatedros parapijos vikaras. 2011–19 Vilniaus Versmės vidurinės mokyklos (nuo 2017 – Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija) kapelionas. 2014–18 Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas. 2018–19 Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras. Dalyvavo išsiskyrusiųjų sielovadoje, Dievo Motinos komandos šeimų judėjime, padėjo rengti vaikų ir šeimų stovyklas. 2010–13 bendradarbiavo katalikiškame žurnale Artuma – rašė straipsnius ciklams Evangelija mažiesiems ir Šv. Mišios su vaikais.

Nuo 2019 tarptautinės katalikų radijo stoties Lietuvoje Marijos Radijas (Radio Maria) programų direktorius.

2023 02 27 popiežiaus Pranciškaus paskirtas tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką