Katúoka Saulius 1950 04 10Anykščiai, lietuvių teisininkas. Dr. (social. m., teisės m. kand. 1981).

Išsilavinimas ir veikla

1975 baigė Vilniaus universitetą. 1980–89 dėstė Vilniaus universiteto Teisės fakultete, nuo 1990 dėsto Mykolo Romerio universitete (1990–97 Lietuvos policijos, 1997–2000 Lietuvos teisės akademija, 2000–04 Lietuvos teisės universitetas), 1990–97 Konstitucinės teisės, 1997–98 Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos, 1998–2002 Europos Sąjungos teisės, 1998–2002 ir nuo 2005 Tarptautinės teisės katedros vedėjas, 2002–05 Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius; profesorius (2001), garbės profesorius (2020). 1993–94 Valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys, 1994 Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos pirmininkas. 1996–2012 Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, 2008–11 šios komisijos pirmininko pavaduotojas. Nuo 2002 Europos Sąjungos ateities Lietuvos forumo viceprezidentas, nuo 2007 Lituanistikos duomenų bazės ekspertas. 2005–17 Nuolatinio arbitražo teismo, 2014–19 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys.

Saulius Katuoka

Knygos

Svarbiausi veikalai: Tarptautinė jūrų teisė (su kitais), Valstybės ir teisės teorijos pagrindinės kategorijos (abu 1997), Policija ir žmogaus teisės (1998), Mirties bausmė Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai (su A. Dobryninu, 1999), Tarptautinės sutartys ir dokumentai pilietinės visuomenės klausimais (su kitais, 2000), Namų advokatas, Europos Sąjungos teisė ir Lietuva, Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė (visi trys su kitais, 2002), Mirties bausmė ir tarptautinė teisė (2003), Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (su kitais, 2006), Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija = Human rights, the rule of law and administrative justice, Teoriniai teisėkūros pagrindai ir problemos: Liber Amicorum Alfonsui Vaišvilai (abu su kitais, abu 2012), Tarptautinės teisės šaltiniai, Tautinių mažumų apsauga: tarptautinės teisės aspektai (su kitais, abu 2013), Transnacionalinės teisinės sistemos – santykio ir sąveikos problemos (su kitais, 2014), Lietuvos teisė 1918-2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos (su kitais, 2018).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką