Sausio tryliktosios brolija

Saũsio trýliktosios brolijà, Lietuvõs Nepriklausomýbės gynmo Saũsio trýliktosios brolijà, Lietuvos visuomeninė organizacija. Įkurta 1991 01 14 Vilniuje. Vienija Lietuvos nepriklausomybės gynėjus. Apie 4000 narių (2017).

Sausio tryliktosios brolijos suvažiavimai renka tarybą, taryba – pirmininką, jo pavaduotojus, valdybą. Aktyvūs Sausio tryliktosios brolijos Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Kuršėnų, Panevėžio krašto, Rietavo, Šakių, Šiaulių, Telšių (2010 išleido prisiminimų knygą Laisvės kelias), Ukmergės, Varėnos, Vilniaus skyriai.

Organizacija renka ir kaupia nepriklausomybės gynimo istorinę medžiagą, organizuoja Sausio tryliktosios minėjimus, rengia parodas, leidžia knygas, supažindina užsienyje gyvenančius žmones su Lietuvos išsilaisvinimo istorija, bendradarbiauja su mokyklomis, siūlo kandidatus valstybiniams apdovanojimams.

Įkūrėja ir pirmininkė, garbės pirmininkė (2005 10–2009) J. Bieliauskienė globojo nukentėjusiuosius, aukų šeimas. Sausio tryliktosios brolija išleido albumus Bokšto gynimas (2000), 1991 sausio 13. Pasaulis žvelgia į Lietuvą (2004).

Pirmininkas Gasparas Genzbigelis (nuo 2014).

-Sausio tryliktoji

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką