savanõriai kūrjai, asmenys, 1918–20 savanoriais stoję į Lietuvos kariuomenę arba karininkų vadovaujamus Sedos‑Mažeikių ir Joniškėlio partizanų batalionus, apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (įsteigtas 1928 02 27).

Lietuvos kariuomenės savanoriai išlydimi į karą (Vilkaviškis, 1919; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Iki 1928 buvo vadinami savanoriais. Pirmasis užsiregistravęs karininkas buvo K. Škirpa, kareivis – S. Butkus. 1918 pabaigoje į Lietuvos kariuomenę stojo apie 200 savanorių karininkų ir kareivių; Lietuvos vyriausybė 12 29 atsišaukime Lietuvos piliečiai kvietė stoti į krašto apsaugą, paskelbė stojimo sąlygas bei garantijas: savanoriai bus aprūpinti žeme, šeimos kas mėnesį gaus 50 markių pašalpas. Į kariuomenę stoję savanoriai gaudavo kepurę, diržą, tautiškų spalvų trikampį ant kairės rankovės, po kelių dienų – ginklą, po kelių mėnesių – uniformą (iš pradžių dėvėjo savus drabužius).

Devintojo pėstininkų pulko savanoriai (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Savanoriai sudarė nuo Pirmojo iki Dešimtojo pėstininkų pulkų, nuo Pirmosios iki Ketvirtosios artilerijos baterijų, Pirmojo ir Trečiojo kavalerijos pulkų, karo aviacijos, ryšių, automobilių, pionierių batalionų, daugelio apskričių komendantūrų, kariuomenės tarnybų (karo sanitarijos, intendantūros) ir Karo mokyklos pagrindą. Daugelis savanorių iš kariuomenės išėjo 1921 pasibaigus Nepriklausomybės karui.

Lietuvos kariuomenės savanoris Kazys Trumpa Dauguvos fronte (1919; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1927 01 09 įsteigtos Savanorių sąjungos (vėliau – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga, pirmasis sąjungos valdybos pirmininkas J. Čaplikas) nariai galėjo būti visi savanoriai, apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. Savanoriais kūrėjais buvo pripažinta daugiau kaip 12 000 asmenų. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą sąjunga uždaryta, daugelis jos narių represuoti, po II pasaulinio karo veikė Vakarų Vokietijoje karo pabėgėlių stovyklose, vėliau – Jungtinėse Amerikos Valstijose.

kapitono Aloyzo Valušio apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu liudijimas (1928; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Po 1990 Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo savanoriais kūrėjais laikomi 1918–20 metų savanoriai, 1941 Birželio sukilimo dalyviai, Vietinės rinktinės kariai, 1944–53 Lietuvos partizaninio karo dalyviai ir 1990–91 krašto apsaugos savanoriai, prisiekę Lietuvai iki 1991 08 22. 1994 atkurta ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga.

2869

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką