sveika, vienų kūnų, dalelių arba laukų poveikis kitiems, keičiantis jų judėjimą arba būseną. Newtono mechanikoje sąveika nusakoma jėga, kuri gali būti perduodama tiesiogiai arba per nuotolį. Šiuolaikinėse lauko teorijose sąveika apibūdinama potencine energija. Žinomos keturios fundamentaliosios sąveikos: gravitacinė, elektromagnetinė sąveika, silpnoji sąveika, stiprioji sąveika. Visos fizikinės sąveikos yra šių keturių fundamentaliųjų sąveikų veikimo rezultatas. Sąveikos stiprumą nusako sąveikos konstanta. Pagal tam tikras teorines prielaidas stipriosios, elektromagnetinės, silpnosios ir gravitacinės sąveikos stiprumą galima įvertinti santykiu 1 : 10–2 : 10–13 : 10–38. Sąveika negali būti perduodama akimirksniu. Ją perneša sąveikos bozonai, kurių sklidimo greitis neviršija šviesos greičio vakuume. Stipriausia yra stiprioji sąveika. Ji išlaiko protonus ir neutronus atomo branduolyje. Ši sąveika yra artiveikė, jos veikimo siekis yra keletas femtometrų (1 fm = 10–15 m). Ją stipriai sąveikaujančias elementariąsias daleles hadronus sudaro kvarkai ir antikvarkai. Šiuolaikinė stipriųjų sąveikų teorija yra kvantinė chromodinamika, nagrinėjanti didelės energijos fizikinius procesus. Pasak jos, sąveika tarp kvarkų perneša gliuonai, turintys spalvinį krūvį. Elektromagnetinė sąveika yra geriausiai ištirta. Jos veikimo siekis yra begalinis. Ją perneša elektromagnetinio lauko kvantai – fotonai. Šią sąveiką tiria kvantinė elektrodinamika. Elektrodinamika susiejo dvi skirtingomis laikytas elektrinę ir magnetinę jėgas. Silpnąją sąveiką perneša W+, W , Z0 tarpiniai bozonai, o jos veikimo siekis yra apie 10–18 m. Ši sąveika lemia atomo branduolių β skilimą. Sukurta bendra elektromagnetinės ir silpnosios sąveikos teorija. Gravitacinė sąveika yra silpniausia, nors jos veikimo siekis begalinis. Ši sąveika beveik neturi įtakos elementariųjų dalelių procesams, tačiau yra labai svarbi Visatos evoliucijai. Gravitacijos nešiklis – gravitonas – dar eksperimentiškai neaptiktas (2018). Bandymai sukurti bendrąją sąveikų teoriją nebuvo sėkmingi. Sunkiausia suderinti kvantines lauko teorijas su reliatyvumo teorija ir gravitacija.

348

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką