savšalpos kasà, pagal profsąjungos įstatus įsteigta institucija, teikianti materialinę paramą jos nariams. Dažniausiai savišalpos kasa nėra savarankiška, neturi juridinio asmens statuso, naudojasi profsąjungos buveine, antspaudu ir banko sąskaita.

LIETUVOJE savišalpos kasos veiklą organizuoja konkrečios profsąjungos komitetas, savišalpos kasos darbą kontroliuoja profsąjungos revizijos komisija ar auditas. Savišalpos kasos lėšas sudaro narių įnašai, profsąjungos nario mokestis, dotacijos ir iš profsąjungos gautos paskolos. Savišalpos kasos nariu gali būti tik profsąjungos narys, mokantis nario mokestį, jis gali dalyvauti savišalpos kasos narių organizuojamuose susirinkimuose, gauti informaciją iš savišalpos kasos buhalterijos apie įmokėtas sumas ir suteiktas paskolas. Savišalpos kasos narys paskolą gali gauti pateikęs prašymą raštu ir nurodęs pageidaujamą sumą (dažniausiai suma gali būti iki 300 eurų, grąžinti reikia per penkis-šešis mėnesius). Savišalpos kasos nariui laiku negrąžinus paskolos profsąjungos komitetas gali kreiptis į išrinktą Ginčų komisiją arba tiesiogiai į miesto apylinkės teismą. Savišalpos kasa dažniausiai likviduojama profsąjungos komiteto nutarimu, kai joje lieka mažiau kaip 3 nariai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką