savvalda, viẽtos savvalda, valstybės teritorijos administracinių vienetų bendruomenių organizavimosi procesas ir viešųjų reikalų tvarkymas, kai jos nariai tiesiogiai ar per savivaldybių institucijas savarankiškai sprendžia vietos gyventojams aktualias problemas. Savivaldos teisė dažniausiai įtvirtinama valstybės konstitucija. Savivaldos sistema kuriama atsižvelgiant į valstybės teritorijos administracinį suskirstymą, jai reikšmingi 2 dėmenys – teritorija, kaip administracinis darinys, kurioje valdymą organizuoja šios teritorijos gyventojai ar jų išrinkta valdžia, ir savivaldos subjektų administracinė jurisdikcija. Savivalda įgyvendinama remiantis šiais principais: savivaldybės ir valstybės interesų derinimu, tiesioginiu savivaldybėje gyvenančių asmenų dalyvavimu atstovaujamosios institucijos rinkimuose, apklausose, gyventojų sueigose, peticijose, savivaldos institucijų ir jų pareigūnų atskaitingumu gyventojams, viešumu ir reagavimu į gyventojų nuomonę, teisėtumu ir socialiniu teisingumu, ekonominiu savarankiškumu. Europos Tarybos parengta Europos vietos savivaldos chartija (1985, įsigaliojo 1988, Lietuva ratifikavo 1999) įpareigoja šalis laikytis pagrindinių taisyklių, garantuojančių vietos valdžios politinių, administracinių ir finansinių institucijų nepriklausomybę, įtvirtina nuostatą, kad savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindas.

Savivaldos idėja atsirado viduriniais amžiais. Iš pradžių savivalda buvo suvokiama kaip alternatyva diduomenės viešpatavimui. Nuo senų laikų bandyta derinti centrinį krašto valdymą su vietiniu. Valstybės teritorijos administracinių vienetų (miestų, gyvenviečių) gyventojai per savo išrinktas institucijas siekė savarankiškai tvarkyti visuomenei svarbius klausimus, atstovauti savo interesams aukštesnėse institucijose. Svarbią įtaką savivaldos raidai padarė 18 amžiaus pabaigoje–19 amžiaus pradžioje pasaulyje įvykę socialiniai ir revoliuciniai įvykiai. Plėtojantis demokratijai pradėjo formuotis ir naujo tipo demokratinė savivalda, kurios pagrindas – bendruomeninės iniciatyvos skatinimas, valdymo decentralizavimas ir valstybės kišimosi apribojimas.

LIETUVOJE savivaldą reglamentuoja Konstitucija (1992), Vietos savivaldos įstatymas (1994, nauja redakcija 2008).

Lietuvos vietos savivalda

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką