Schönke’s spaustuvė

Schönke’s spaustuvė (Šėñkės spaustùvė), Mažosios Lietuvos poligrafijos įmonė. Veikė 1890–1940 Tilžėje. Įsteigė J. Schönke. Turėjo knygrišyklą, knygyną‑leidyklą, kanceliarinių prekių skyrių. 1904 dirbo 20, 1933 – 8 specialistai ir nekvalifikuoti darbininkai; priimdavo mokinių. Mažajai Lietuvai gotišku raidynu leido laikraštį Lietuvos paslas (1896–98). Išspausdino 20 knygų, tarp jų poezijos rinkinį Birutės dainos (1904 41921), J. Vanagaičio, G. Sauerweino visuomeninės ir politinės literatūros, atsišaukimų.

Spaudos draudimo Didžiojoje Lietuvoje laikotarpiu (1864–1904) įmonė išleido 370 leidinių: giesmynų, maldaknygių, šventųjų gyvenimo aprašymų, religinės didaktinės literatūros, kalendorių, M. Miežinio keturkalbį žodyną (1894). Svarbus užsakovas buvo Šv. Kazimiero draugija Kaune. Spaustuvė intensyviai prekiavo su Didžiąja Lietuva (ir M. Šlapelienės knygynu Vilniuje) bei Latvija. 1898–1911 išleido prekybos katalogų 3 knygas.

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką