SD (sutrumpinimas iš vok. Sicherheitsdienst – saugumo tarnyba), Vokietijos nacių partijos saugumo padalinys. SS dalis. Įkurta 1931 (vadovavo R. Heydrichas).

Iš pradžių SD rūpinosi A. Hitlerio ir partijos aukštųjų vadų saugumu. Nuo 1938 teikdavo informaciją nacių partijai ir valstybei, nors formaliai išliko partinės struktūros dalimi. Kaip ir gestapas, daugiausia rūpinosi Reicho vidaus saugumu, bet daugiau analizavo bendresnę informaciją (opozicinių partijų planus ir įtaką, jų vidaus ryšius, pogrindinių organizacijų poveikį), o gestapas, remdamasis SD apdorota medžiaga, atlikdavo tyrimą, suiminėdavo, siųsdavo kaltinamuosius į koncentracijos stovyklas.

Savo tikslams įgyvendinti SD sukūrė visoje valstybėje, vėliau ir užkariautose teritorijose išplėtotą agentų (keli šimtai) ir informatorių (keli tūkstančiai) tinklą. 1939 suskirstyta į vidaus ir išorės padalinius, tapo pavaldi Vyriausiajai reicho saugumo tarnybai (RSHA; 1939–42 vadovavo R. Heydrichas, 1942–43 H. Himmleris, 1943–45 E. Kaltenbrunneris). Niurnbergo procese SD pripažinta nusikalstama organizacija.

-Sicherheitsdienst

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką