Seattleʼo lietuviai (Siãtlo lietùviai, Siètlo lietùviai)

Pirmieji lietuviai Seattle įsikūrė 20 a. pradžioje. Jie dirbo skerdyklose, kasyklose, medienos apdirbimo pramonėje. Po II pasaulinio karo Seattle apsigyveno apie 10 lietuvių šeimų. Veikė Lietuvių socialistų sąjungos kuopa, Lietuvių darbininkų susivienijimo, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos kuopos, moterų klubas, Gedimino šalpos draugija (turėjo apie 200 narių).

21 a. 2 dešimtmetyje Seattle aktyviai veikė JAV lietuvių bendruomenės Vašingtono valstijos apylinkė (įkurta 1974 kaip Seattleʼo apylinkė; 2020 pirmininkė Rasa Raišys), Lietuvos dukterų draugija, lituanistinė mokykla Linas (nuo 2012), tautinių šokių ansamblis Lietutis (nuo 1981, įkūrėja ir vadovė iki 2018 Zita Petkienė), vaikų ir jaunimo šokių grupės Labas, Lankas ir Linas, choras Vakarai. JAV lietuvių bendruomenės Vašingtono valstijos apylinkė leidžia laikraštį Tulpė Times (nuo 1981, lietuvių ir anglų kalbomis; iniciatorė Ina Bertulytė-Bray, 1981–2006 redaktorė Zita Petkienė). Iš latvių nuomojamoje stovyklavietėje prie Sheltono miestelio (Vašingtono valstija) Seattle’o lietuviai nuo 1994 rengia vaikų ir šeimų vasaros stovyklas Lankas.

Vašingtono universiteto Skandinavijos studijų departamente nuo 1995 vykdoma Baltijos studijų programa (vadovas Guntis Šmidchens), dėstomos lietuvių, latvių ir estų kalbos.

-Seattle

Seattle

Seattleʼo architektūra

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką