selendai, seleno junginiai su mažesnio negu seleno elektrinio neigiamumo elementais, dažniausiai metalais. Kristalinės medžiagos, kurioms būdingos puslaidininkių ir metalų savybės, kai kurie selenidai yra superlaidininkai. Šarminių metalų selenidai – bespalvės aukštos lydymosi temperatūros (apie 900 °C) tirpios vandenyje medžiagos. Šarminių žemių metalų selenidai, pvz., MgSe, sunkiai lydosi (1000–1900 °C), tačiau lengvai oksiduojasi ore, tirpdami vandenyje hidrolizuojasi. Pereinamųjų metalų selenidai, pvz., ZrSe, Zr2Se3, ZrSe3, atsparūs rūgštims, kaitinami ore oksiduojasi. Selenidai gaunami tarpusavyje reaguojant elementams arba veikiant druskų tirpalus vandenilio ar amonio selenidais. Gamtiniai selenidai – sulfidų klasės mineralai. Reti, sunkiai atpažįstami; dažniau pasitaiko švino selenidas PbSe, gyvsidabrio selenidas HgSe ir bismuto selenidas Bi2Se3. selenidai susidaro per endogeninius ir egzogeninius procesus; randami polimetalinėse (vario ir cinko, vario ir kobalto) rūdose. Gamtiniai selenidai praktinės reikšmės neturi, dirbtiniai naudojami puslaidininkinėje technikoje (PbSe, HgSe), lazeriuose (CdSe, PbSe, GaSe), liuminoforuose (ZnSe, BaSe), kaip termoelektrinės medžiagos, jų dedama į stikliškuosius puslaidininkius ir chalkogenidinį stiklą, sausuosius antifrikcinius tepalus, kobalto ir retųjų žemių elementų selenidai yra katalizatoriai, kadmio selenidas – dažų, emalių ir glazūrų pigmentas.

460

2961

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką