sememà (< gr.), turinio plotmės vienetas, struktūrinis įvairių semų darinys. Invariantinę sememą dalį sudaro branduolio semos, variantinę – kontekstinės semos, perimtos iš artimiausio kalbinio konteksto, į kurį įeina bent dvi sememos. Vienos žodyninės leksemos formantas apima kelias virtualias sememas. Semema realizuojama diskurse. Kitos toje pačioje leksemoje slypinčios sememos suskliaučiamos: jas produkuoja kiti diskurso kontekstai.

L: A. J. Greimas Struktūrinė semantika Vilnius 2005.

1708

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką