Sergij I (rus. Сергий I, Sèrgijus I), tikr. Ivan Stragorodskij 1867 01 11Arzamas 1944 05 15Maskva (palaidotas Dievo Apsireiškimo sobore Maskvoje), Maskvos ir Visos Rusios patriarchas (1943). 1886 baigęs Žemutinio Naugardo dvasinę seminariją studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1890 01 30 davė vienuolio įžadus, 04 21 įšventintas kunigu. 1890 baigęs akademiją paskirtas Japonijos dvasinės misijos misionieriumi, 1891 – laivo Pamiat Azova kapelionu. 1893 ėjo Sankt Peterburgo dvasinės akademijos Šventojo Rašto Senojo Testamento katedros docento, 1893 12 – Maskvos dvasinės akademijos inspektoriaus pareigas. 1894 suteiktas archimandrito titulas ir paskirtas Rusijos ambasados cerkvės klebonu Atėnuose. 1897 pakartotinai paskirtas Japonijos dvasinės misijos viršininko padėjėju. 1899–1901 Sankt Peterburgo dvasinės seminarijos rektorius.

Sergij I

1901 konsekruotas Jamburgo vyskupu, paskirtas Sankt Peterburgo vyskupo augziliaru. Nuo 1901 10 – Suomijos ir Vyborgo arkivyskupas. Sinodo sesijoje 1906 vadovavo Mokslo komitetui, su kitais redagavo liturginius tekstus. Nuo 1911 nuolatinis Šventojo Sinodo narys. Nuo 1917 Vladimiro ir Šujos arkivyskupas, nuo 1917 11 28 – metropolitas. 1921 areštuotas, vėliau ištremtas į Žemutinį Naugardą. 1924 paskirtas Žemutinio Naugardo metropolitu. Nuo 1925 Patriarcho sosto saugotojo pavaduotojas. Nuo 1926 03 vadovavo Rusų Stačiatikių Bažnyčiai kaip Patriarcho sosto saugotojo (jis buvo areštuotas) pavaduotojas.

Sovietų valdžia siekė priversti Sergijų I išreikšti jai lojalumą, todėl 1926 11 Sergijus I sovietų politinės policijos (OGPU) buvo areštuotas, 1927 03 paleistas. Vėliau buvo parengta ir 1927 07 29 Sergijaus I pasirašyta vadinamoji metropolito deklaracija, kurioje už bažnytinės struktūros išsaugojimą buvo išreikštas lojalumas sovietų valdžiai; kai kurie deklaracijai nepritarę vyskupai atsiskyrė ir nepripažino Sergijaus I. 1934 suteiktas palaimintojo Maskvos ir Kolomnos metropolito titulas. 1943 išrinktas Maskvos ir Visos Rusios patriarchu.

Parašė soteriologinių teologijos veikalų (Stačiatikių mokymas apie išganymą / Pravoslavnoe učenie o spasenii 21898, Amžinasis gyvenimas kaip aukščiausiasis gėris / Večnaja žizn' kak vysšee blago 1895), apie 30 mokslinių straipsnių, liturginių tekstų, sukūrė 8 akatistus.

1494

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką