Hessen Sergiusz (Sergijušas Hèsenas), rus. Sergej Gessen 1887 08 16Ust-Sysolsk (dab. Syktyvkar) 1950 06 02Lodzė, lenkų ir rusų filosofas, teisės teoretikas, pedagogas. Daktaras (1909).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1905–09 studijavo Heidelbergo, Freiburgo ir Marburgo universitetuose. 1914–17 ir 1921–23 dėstė Sankt Peterburgo, 1917–21 Tomsko universitete. 1922 persikėlęs į Prahą dėstė universitete. 1923 dėstė Rusų moksliniame institute Berlyne.

Nuo 1934 gyveno Lenkijoje. Dėstė Laisvajame universitete Varšuvoje ir Specialiajame pedagogikos institute. Vokiečių okupacijos metais dėstė pogrindžio aukštosiose mokyklose. 1945–50 Lodzės universiteto Pedagogikos istorijos katedros vedėjas, profesorius.

Kita veikla

1910 su kitais įsteigė ir redagavo kultūros filosofijos tarptautinį žurnalą Logos.

Idėjos

S. Hesseno filosofinėms ir pedagoginėms pažiūroms didžiausią įtaką padarė H. Rickertas.

S. Hessenas teigė, kad kultūros esmė yra absoliučių žmogiškųjų vertybių įkūnijimas. Tradicijų palaikymas yra ir naujų uždavinių individui bei visuomenei kėlimas. Laisvė yra ne duotybė, o siekiamybė.

S. Hessenas modifikavo N. Hartmanno būties sluoksnių struktūros koncepciją – žmoguje skyrė 4 sluoksnius, kuriuos atitinka auklėjimo plotmės (psichofizinė, visuomeninė, dvasios kultūros ir religijos).

Veikalai

Veikalai: Bausmės filosofija (Filosofija nakazanija 1917), Laisvė ir disciplina (Svoboda i disciplina 1917), Politinės žirondistų idėjos (Političeskie idei žirondistov 1917), Pedagogikos pagrindai: Taikomosios filosofijos įvadas (Osnovy pedagogiki: Vvedenie v prikladnuju filosofiju 1923), Mokykla ir demokratija lūžio laikais (Szkoła i demokracja na przełomie 1938), Apie auklėjimo tarpusavio prieštaravimus ir vienovę: Personalistinės pedagogikos klausimai (O sprzecznościach i jedności wychowania: Zagadnienia pedagogiki personalistycznej 1939), Šiuolaikinės mokyklos struktūra ir turinys (Struktura i treść szkoły współczesnej 1947 21959), Žmogaus teisės liberalizme, socializme ir komunizme (The Rights of Man in Liberalism, Socialism and Communism 1948).

Rusų, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, italų ir čekų kalbomis paskelbė studijų ir straipsnių apie utopijų žlugimą, teisinį socializmą, monizmą ir pliuralizmą sąvokų sistemoje, pasaulėžiūrų ir ideologijų santykius, religijos, moralės ir teisės filosofiją, F. Dostojevskį, V. Solovjovą, L. Tolstojų ir kitus.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką