Šta, miestelis Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, 17 km į rytus nuo Kėdainių; seniūnijos, parapijos centras. 741 gyventojas (2021). Per miestelį teka Obelis. Pro Šėtą eina Kėdainių–Ukmergės plentas; plentas į Kauną. Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia (dabartinė pastatyta 1772 ar 1782), Šėtos kapinių koplyčia (pastatyta 1824). Paštas, ambulatorija, gimnazija (1916–18 pradinė mokykla, 1918–49 progimnazija, 1949–2010 vidurinė mokykla), kultūros, socialiniai ir ugdymo (jame yra senelių globos namai ir vaikų darželis) centrai, biblioteka.

Šėtos herbas

Istorija

Hermanno Wartberge’s kronikoje minimi 1362 ir 1367 Livonijos ordino kariuomenės žygiai į Šėtą. 1492 minimas miestelis. 1499 pastatyta bažnyčia (16 a. pabaigoje–17 a. pradžioje priklausė evangelikams reformatams). 15 a. pabaigoje ar 16 a. pradžioje Šėta gavo turgaus ir prekymečių privilegiją (pakartota 1562 ir 1781). Per 1700–21 Šiaurės karą Šėtą sudegino Švedijos kariuomenė. Nuo 1777 veikė parapinė mokykla. Per 1863–1864 sukilimą balandį Z. Sierakauskas Šėtoje susitiko su K. Dalevskio būriu.

19 a. antroje pusėje–1950 Šėta buvo valsčiaus centras. Šėtos amatininkai garsėjo gelumbės audiniais. 1919 02 10 per Šėtos kautynes Lietuvos kariuomenė, talkinama Vokietijos pėstininkų, iš miestelio išvijo Sovietų Rusijos kariuomenę. 20 a. 4 dešimtmečio pradžioje buvo 140 namų, 75 parduotuvės, 2 malūnai, 1941 pastatyta sūrinė. 20 a. 3–4 dešimtmetyje veikė pavasarininkai, ateitininkai, jaunieji ūkininkai ir kitos visuomeninės organizacijos. 1941 08 28 nacių Vokietijos okupacinės valdžios įsakymu nužudyti Šėtos žydai. Po II pasaulinio karo Šėtos apylinkėse veikė V. Gėgžnos Lietuvos partizanų būrys. 1940–41 ir 1944–53 sovietų valdžia ištrėmė 10 miestelio gyventojų. Sovietų okupacijos metais Šėta – apylinkės centras ir kolūkio centrinė gyvenvietė. 2002 patvirtintas Šėtos herbas. 1833 buvo 618, 1897 – 1670, 1923 – 877, 1959 – 848, 1970 – 915, 1979 – 1009, 1989 – 944, 2001 – 1025, 2011 – 935 gyventojai.

Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia (dabartinė pastatyta 1772 ar 1782) Šėtoje

Šėta

2976

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką