Eisenstadt Shmuel Noah (Šmuelis Noa Ezenštatas) 1923 09 10Varšuva 2010 09 02Jeruzalė, Izraelio sociologas. Vienas lyginamųjų civilizacijų tyrimų pradininkų. Dr. (1947). Izraelio mokslų akademijos narys (1965).

Išsilavinimas ir veikla

20 a. ketvirto dešimtmečio pradžioje persikėlė gyventi į Jeruzalę. 1940–44 studijavo Jeruzalės žydų universitete, 1948–90 jame dėstė; profesorius (1959). 1949 dalyvavo steigiant Jeruzalės žydų universiteto Socialinių mokslų fakultetą ir Sociologijos katedrą.

Tyrimų sritys ir idėjos

Shmuel Noah Eisenstadt

Pagrindinė tyrimų sritis – lyginamieji Vakarų ir Rytų civilizacijų, kai pereinama iš tradicinės į moderniąją visuomenę, tyrimai. Jo sociologinei sampratai turėjo įtakos M. Weberio idėjos, struktūrinis funkcionalizmas. Plėtojo modernizacijos teoriją, K. Jasperso ašinio laiko koncepciją. Anot Sh. N. Eisenstadto, civilizacijos socialinei dinamikai turi įtakos įtampa tarp religinės ir pasaulietinės valdžios. Modernizaciją siejo su revoliucijų padariniais, teigė, kad modernizacijos forma priklauso nuo konkrečios šalies ar kultūros, Vakarų modernizacija yra tik viena iš daugelio.

Veikalai

Parašė veikalus: Iš kartos į kartą: Amžiaus grupės ir socialinė struktūra (From Generation to Generation: Age Groups and Social Structure 1956), Politinė imperijų sistema (The Political System of Empires 1963), Modernizacija (Modernization 1966), Protestantų etika ir modernizacija (Protestant Ethic and Modernization 1968), Tradicija, pokyčiai ir modernybė (Tradition, Change, and Modernity 1973), Revoliucija ir visuomenių transformacija (Revolution and the Transformation of Societies 1978), Europos civilizacija lyginamojoje perspektyvoje (European Civilization in a Comparative Perspective 1987), Japonų civilizacija (Japanese Civilization 1996), Demokratijos paradoksai (Paradoxes of Democracy 1999), Lyginamosios civilizacijos ir daugybė modernybių (Comparative Civilizations and Multiple Modernities 2 tomai 2003), Fundamentalizmas, sektantizmas ir revoliucija (Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution 2004), Ašinės civilizacijos ir pasaulio istorija (Axial Civilizations and World History 2005), Didžiosios revoliucijos ir modernios civilizacijos (The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity 2006).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką