Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas

Šiauli ekonòmijos valstiẽčių sukilmas įvyko 1769 Šiaulių ekonomijoje, greta činšo įvedus palivarkinę lažinę sistemą.

1765 Šiaulių ekonomiją pradėjęs valdyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmų iždininkas A. Tyzenhauzas činšą smarkiai padidino, 1768–69 nuvarė nuo žemės 27 kaimų valstiečius ir ten įsteigė 21 palivarką; nuo kiekvieno ketvirčio valako žemės iš valstiečių reikalavo dviejų lažo dienų per savaitę. Dėl 1768 nederliaus negalintys sumokėti mokesčių valstiečiai buvo plakami, iš jų atimami gyvuliai; tai paskatino valstiečius sukilti. Tą daryti ragino ir Baro konfederatų agitaciniai laiškai. Sukilimas prasidėjo 07 13 Žagarės gubernijoje, 07 14–18 prisidėjo kitos – Joniškio, Gruzdžių ir Šiaulių gubernijos. Jame dalyvavo apie 500 valstiečių; tik nedaugelis turėjo šaunamųjų ginklų. Sukilėliai išrinko vadovybę, vadinamąją komandą: mokytoją S. Aleksandravičių, vaitus M. Paugą ir Martinijoną Radvilą, vėliau – V. Margelį ir bajorą I. Kudrevičių. Valstiečiai reikalavo pakeisti Šiaulių ekonomijos administraciją, neversti dirbti naujai įsteigtuose fabrikuose, panaikinti palivarkus, lažą, sargybos, pastočių prievolę, neplakti, grąžinti ankstesnius mokesčius. Sukilėliai viešai teisė 12 aukštųjų ekonomijos valdininkų, tris įkalino.

Šiaulių ekonomijos žemėlapis (1781 02 20; Ukrainos centrinis istorijos archyvas Lvove)

Sukilimui malšinti 07 26 Abiejų Tautų Respublikos valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis į Šiaulių ekonomiją pasiuntė pirmuosius baudėjų būrius. Nuo 1769 08 vidurio sukilimas ėmė slūgti. Komandos pasiuntiniai prašė Vilniaus vyskupo I. J. Masalskio užtarimo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio amnestijos. 10 16–23 malšintojai, gavę didelių pastiprinimų, įveikė sukilėlių priešinimąsi. Penki vadai buvo nuteisti mirties bausme; 1770 01 12 Joniškyje ji Paugai ir Radvilai įvykdyta, o S. Jazauskas, T. Martinaitis ir V. Margelis valdovo malone po nuplakimo įkalinti iki gyvos galvos. Daugelis kitų aktyvių sukilėlių buvo t. p. griežtai nubausti. Ekonomijoje keletą mėnesių buvo dislokuota kariuomenė.

L: R. Marčėnas Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas 1769 m. Vilnius 1969.

2662

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką