Šiaulių regioninis valstybės archyvas

Šiauli regiòninis valstýbės archỹvas, Šiaulių ir Panevėžio apskričių institucijų dokumentus sauganti įstaiga. Yra Šiauliuose. Veikia archyvo Panevėžio filialas.

Veikla

Archyvas kaupia, saugo, tiria ir populiarina dabartinėse Šiaulių ir Panevėžio apskričių teritorijose veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus istorinę, kultūrinę ir praktinę reikšmę turinčius veiklos dokumentus, užtikrina jų išsaugojimą, visuomenės priėjimą prie jų, prižiūri valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų valdymą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdo dokumentų paiešką, pagal saugomus dokumentus rengia pažymas, išrašus, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti.

Šiaulių regioninio valstybės archyvo pastatas

Dokumentų fondai

Šiaulių regioninio valstybės archyvo popierinių dokumentų saugykla

Archyvo saugyklose Šiauliuose saugomi 1343 dokumentų fondai (2021). Juose yra 403 653 apskaitos vienetai, įrašyti į 2161 apyrašą. Lietuvos Respublikos (1918–40) dokumentų kompleksą sudaro 1926–33 Šiaulių miesto savivaldybės ir 1938–40 Šiaulių miesto mokesčių inspekcijos dokumentai. Sovietinio laikotarpio (1940–41 ir 1944–90) dokumentų kompleksas apima 1940–41 ir 1944–50 Šiaulių miesto, Joniškio, Kelmės, Kuršėnų, Radviliškio, Šiaulių apskričių, 1950–62 likviduotų Kuršėnų, Linkuvos, Šeduvos, Tytuvėnų, Užvenčio rajonų, 1950–90 Šiaulių miesto, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų vietinės valdžios ir savivaldos, teisėtvarkos institucijų, įvairių sričių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus. Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990) dokumentų kompleksą sudaro Šiaulių miesto, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose veikusių įvairių sričių valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentai.

Archyve saugomi ir literatų, technikos, kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo veikėjų fondai.

Panevėžio filiale saugoma 356 813 bylų, kurios įrašytos į 3135 apyrašus ir sudaro 1141 fondą. Dokumentai sudaro du kompleksus. Sovietinio laikotarpio (1940–41 ir 1944–90) dokumentų kompleksas apima 1940–41 ir 1944–50 Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio apskričių, 1950–62 Joniškėlio, Pandėlio, Obelių, Ramygalos ir Vabalninko rajonų, 1950–90 Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų vietinės valdžios ir savivaldos, teisėtvarkos institucijų, įvairių sričių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus. Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990) dokumentų kompleksas apima šio laikotarpio Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų, Panevėžio apskrities (nuo 1995) veikusių ir veikiančių vietinės valdžios ir savivaldos, teisėtvarkos institucijų, įvairių sričių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus.

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastatas

Vadovai

Archyvo direktoriai: Jonas Dragūnas (1944–45), K. Kirjanova (1946–48), Jadvyga Tikušytė (1948–51), Elfrida Juchnevičienė (1951–60), Teresė Sažina (1960–89), Aldona Čepaitytė (1986–89), Romas Jautakis (1989–2017), Armantas Mockevičius (nuo 2017).

Istorija

Šiaulių regioninio valstybės archyvo elektroninių dokumentų saugykla

1944 08 22 įkurtas Šiaulių apskrities valstybinis archyvas komplektavo išlikusius iki 1918 sudarytus Šiaulių miesto ir apskrities įstaigų dokumentus. 1950 06 20 tapo Šiaulių rajono valstybiniu, 1955 01 01 – Šiaulių miesto valstybiniu, 1964 01 01 – Lietuvos SSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialu (jam perduoti likviduotų Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių ir kitų rajonų archyvų bei kitų įstaigų dokumentai), 1978 03 23 – Centriniu valstybiniu archyvu Šiauliuose, 1990 07 – Šiaulių valstybiniu, 1993 – Šiaulių apygardos archyvu, 1997 03 07 – Šiaulių apskrities archyvu.

2017 01 01 Šiaulių apskrities archyvas pavadintas Šiaulių regiono valstybės archyvu, jo filialu tapo prijungtas Panevėžio apskrities archyvas (tiksli jo įsteigimo data nenustatyta, Panevėžio apskrities valstybinis archyvas 1941 04–05 jau kaupė dokumentus, 1950 tapo Panevėžio rajono valstybiniu, 1955 – Panevėžio miesto valstybiniu, 1964 – Lietuvos SSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialu, 1990 07 25 – Panevėžio valstybiniu, 1993 05 28 – Panevėžio apygardos, 1997 03 07 – Panevėžio apskrities archyvu).

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo saugykla

Panevėžio apskrities archyvas; Šiaulių apskrities archyvas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką