Šiaulių valstybinė kolegija

Šiauli valstýbinė kolègija, neuniversitetinė aukštoji valstybinė mokykla. Rengia informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir vadybos specialistus.

Struktūra

Veikia du fakultetai: Sveikatos priežiūros (yra Biomedicinos mokslų, Reabilitacijos ir Socialinio darbo katedros, Neformalaus ugdymo centras) ir Verslo ir technologijų (yra Elektros inžinerijos, Informatikos mokslų, Statybos ir aplinkos inžinerijos, Transporto inžinerijos, Vadybos ir komunikacijos ir Verslo apskaitos katedros, Sveikatingumo paslaugų ir Verslumo ir lyderystės ugdymo centrai, archyvas). Yra biblioteka ir Studentų savarankiškų studijų centras.

Šiaulių valstybinė kolegija

Veikla

Studentai mokomi pagal 24 profesinio bakalauro studijų programas (2020/2021).

Rengiami bendrosios praktikos slaugos, burnos higienos, odontologinės priežiūros, kineziterapijos, kosmetologijos, socialinio darbo, automatikos ir elektros inžinerijos, mechatronikos, informacinių sistemų technologijos, multimedijos technologijų, programų sistemų, aplinkos apsaugos, statybos, autotransporto elektronikos, automobilių techninio eksploatavimo, transporto logistikos technologijų, įmonių ir įstaigų administravimo, informacijos valdymo, organizacijos komunikacijos ir rinkodaros, gamybos ir logistikos vadybos, buhalterinės apskaitos, finansų, tarptautinio verslo, turizmo ir viešbučių specialistai.

Baigus studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Kolegija vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus (14 krypčių), projektinę veiklą, palaiko socialinės partnerystės (turi daugiau kaip 300 sutarčių) ir tarptautinius ryšius.

Leidžia mokslinių straipsnių rinkinį Professional Studies: Theory and Practice (kartu su Talino taikomųjų mokslų universitetu).

2019 pabaigoje dirbo 107 dėstytojai. 2019/2020 studijavo daugiau kaip 1600 studentų.

2020 kolegiją baigė 450 absolventų.

Vadovai

Direktorė Natalija Šedžiuvienė (nuo 2002).

Istorija

2002 08 30 sujungus Šiaulių aukštesniąją medicinos mokyklą (1946–1991 Šiaulių medicinos seserų mokykla) ir Šiaulių aukštesniąją technikos mokyklą (1959–1961 Šiaulių agrozootechnikumas, 1961–1991 Šiaulių politechnikumas) įkurta Šiaulių kolegija. 2002 09 01 pradėjo veikti jos Sveikatos priežiūros ir Verslo ir technologijų fakultetai. Buvo vykdoma 10 studijų programų.

2010 04 14 Šiaulių kolegija tapo Šiaulių valstybine kolegija.

2005 pradėtas leisti mokslinių straipsnių rinkinys Profesinės studijos: teorija ir praktika, nuo 2016 tik anglų kalba pavadinimu Professional Studies: Theory and Practice.

2002–2020 kolegiją iš viso baigė daugiau kaip 10 000 absolventų.

Šiaulių kolegija; -Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla; -Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla; -Šiaulių politechnikumas; -Šiaulių agrozootechnikumas; -kolegija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką