Šiauli vyskupijà, Lietuvos Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas.

Stuktūra ir organizacijos

Priklauso Kauno bažnytinei provincijai (nuo 1997). Plotas 7696 km2 (apima Šiaulių apskritį, išskyrus Akmenės rajoną), apie 266 560 katalikų. Suskirstyta į 5 dekanatus (Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių), 68 parapijas. Yra 68 parapinės ir 18 neparapinių bažnyčių bei koplyčių, dirbo 54 dieceziniai kunigai ir 12 kunigų vienuolių. Kurija įsikūrusi Šiauliuose, jai pavaldžios sielovadinio ir karitatyvinio darbo įstaigos: Caritas, Evangelizacijos, Katechetikos, Jaunimo ir Šeimos centrai, ateitininkų, skautų organizacijos, samariečių bendrija, blaivystės sąjūdis, Kolpingo draugija, Marijos legiono draugija, Šiaulių Sandoros progimnazija, Šiaulių tėvo B. Andruškos pradinė mokykla. Veikia Dievui pašvęstojo gyvenimo institutai: pranciškonų (mažesniųjų brolių), benediktinų, jėzuitų vienuolijos, Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos, seserų vienuolinė bendruomenė, Eucharistinio Jėzaus seserų, širdiečių, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Seserų Tarnaičių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacijos.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra Šiauliuose

Šiaulių vyskupijos žemėlapis

Istorija

Įsteigta 1997 05 28 popiežiaus Jono Pauliaus II. Sudaryta iš dalies Telšių vyskupijos, dalies Panevėžio vyskupijos ir iš Kauno arkivyskupijos šiaurinės dalies. Vyskupu 1997 paskirtas ir konsekruotas kunigas E. Bartulis.

Piligrimystės vietos

Pagrindinės piligrimystės vietos – Kryžių kalnas, Tytuvėnų bažnyčia ir bernardinų vienuolynas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia

Vilniaus arkivyskupija

Kaišiadorių vyskupija

Panevėžio vyskupija

Kauno arkivyskupija

Telšių vyskupija

Vilkaviškio vyskupija

Žemaičių vyskupija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką