Šiaurės Airijos istorija

Šiáurės Arijos istòrija

Airijos padalijimas

Kaip atskiras politinis vienetas Šiaurės Airija atsirado Didžiajai Britanijai 1920 paskelbus Airijos valdymo aktą, įteisinantį Airijos padalijimą į du savavaldžius vienetus – Alsterio 6 grafystes ir kitas Airijos grafystes. Pagal 1921 Didžiosios Britanijos–Airijos taikos sutartį susikūrė dominijos teises turinti Laisvosios Airijos valstybė (dabar Airijos Respublika) ir atskirą parlamentą turinti Šiaurės Airija (tokį padalijimą Airijos Respublika galutinai pripažino tik 1988 referendumu), jos gyventojai taip užsitikrino protestantų religinį, politinį ekonominį ir socialinį vyravimą. 1925 nustatyta Šiaurės Airijos siena. Airijos šiaurinės ir pietinės dalies ekonominis gyvenimas skyrėsi nuo seno, skirtumas dar padidėjo per II pasaulinį karą (Šiaurės Airijos ekonomika sustiprėjo dėl laivų statybos ir ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis plėtros, todėl katalikai į pietinę dalį neemigruodavo).

junionistų ir respublikonų susirėmimai Belfaste (1920 09 02)

Katalikų ir junionistų konfliktas

Didžiosios Britanijos kariai Belfasto gatvėse (1969 08 16)

Katalikiškajai Airijos pietinei daliai 1948 atsikračius dominijos statuso Šiaurės Airijos ryšiai su Didžiąja Britanija sustiprėjo, tokiu pasikeitimu ir padidėjusiu nedarbu buvo nepatenkinta jos katalikų mažuma (apie 1/3 Šiaurės Airijos gyventojų). Nesutarimus ilgai mėginta spręsti jėga: už visos Airijos suvienijimą kovojanti Airijos respublikos armija (IRA, dar Sinn Féin) 1955–58 vykdė plataus masto teroristinę kampaniją (pirmiausia pasienio rajonuose). Ji šiek tiek aprimo, kai Airijos Respublikos vyriausybė 1962 pasmerkė teroro metodus, bet neramumai nesiliovė, daugiausia palietė Londonderry ir Belfastą. Kita konflikto pusė – junionistai t. p. kūrė nelegalius savigynos būrius, jiems ypač suaktyvėjus Didžioji Britanija 1969 pasiuntė į Šiaurės Airiją kariuomenę, kad apsaugotų katalikų gyvenamus rajonus. Didžioji Britanija 1972 pradėjo Šiaurės Airiją valdyti tiesiogiai (iki 1999 jos parlamentas nebuvo renkamas), bet neramumai nesiliovė.

Šiaurės Airijos taikos procesas

Padėtis pagerėjo, 20 a. 10 dešimtmečio pradžioje pradėjus glaudžiau bendradarbiauti Šiaurės Airijos katalikų ir Sinn Féin lyderiams, Didžiosios Britanijos ir Airijos Respublikos vyriausybėms, padidėjus Europos valstybių ir Jungtinių Amerikos Valstijų spaudimui. IRA ir junionistai 1994 paskelbė paliaubas, didelę reikšmę turėjo Airijos Respublikos atsisakymas laikyti visos Airijos gyventojus viena tauta (1999 šis principas įtvirtintas konstitucijoje) ir Didžiosios Britanijos vyriausybės pareiškimas, kad Šiaurės Airija bus Didžiosios Britanijos dalis tol, kol jos gyventojai nuspręs kitaip.

Šiaurės Airija 21 amžiuje

Pokyčius įtvirtino 21 a. pradžioje prasidėjęs Sinn Féin ir Šiaurės Airijos junionistų bendradarbiavimas vykdomosios valdžios lygmeniu (nuo 2007 Šiaurės Airijos ministru pirmininku renkamas junionistas, jo pirmuoju pavaduotoju – Sinn Féin atstovas).

Per 2017 pirmalaikius Šiaurės Airijos parlamento rinkimus junionistai ir Sinn Féin atstovai pirmąkart surinko po vienodą skaičių mandatų. Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos (Brexit) iškėlė Šiaurės Airijos statuso (per 2016 referendumą 56 % Šiaurės Airijos gyventojų buvo prieš išstojimą) ir sienos su Airijos Respublika atvirumo klausimą, atgaivino diskusijas dėl Airijos suvienijimo. 2020 12 Europos Sąjunga ir Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl prekybos su Šiaurės Airija priežiūros.

Šiaurės Airija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką