Sigitas Benediktas Jurčys

Jurčỹs Sigitas Benediktas 1952 12 18Klaipėda, Lietuvos katalikų kunigas. 1984 baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu (pirmasis Klaipėdoje įšventintas kunigu po II pasaulinio karo). Pranciškonas (OFM; 1986). 1984–89 vykdė misijas Dušanbėje, Šv. Juozapo katalikų parapijos klebonas. 1990–92 studijavo dogminę teologiją Popiežiškajame šv. Antano universitete Romoje. 1992–97 apaštalinio nuncijaus Lietuvai, Latvijai ir Estijai sekretorius. 1997–2007 Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas, Lietuvos vyrų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkas. 2007–10 Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonas. 2008–12 Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno ir bažnyčios (pastatyta 2012, architektai N. Rimmaudo, S. Plungė) statybų iniciatorius ir vadovas, nuo 2012 – šio vienuolyno gvardijonas.

Sigitas Benediktas Jurčys

Nuo 1996 buvo Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino Kryžių kalno vienuolyno (pastatytas 2000, architektai A. Polesello, N. Rimmaudo) iniciatorius ir statybų vadovas. 2008–14 Šv. Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje iniciatorius ir projekto vadovas. Nuo 2008 solidarumo su onkologiniais ligoniais ir jų artimaisiais kasmečio renginio Klaipėdoje Vilties bėgimas autorius ir koordinatorius. Socialinio kultūrinio klasterio Šv. Pranciškaus vilties miestas sumanytojas ir steigėjas (2014).

Gedimino ordino Karininko kryžius (2003).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką