Šambòrskis Sigitas 1967 10 17Uosiai (Vilkaviškio rj.), Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Teisininkas. Protėviai kilę iš Įsruties apskrities, turėjo Žvejonės žirgyną. 1989–92 studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete, 2010 baigė Kolpingo kolegiją Kaune (teisę). Nuo 2001 dirba bendrovėje Inčas Kaune. 1988 Tilžėje (Sovetskas) įkūrė Sąjūdžio grupę, dalyvavo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime (1988 10) Vilniuje. 1989–96 Kaliningrado srities lietuvių kultūros bendrijos (nuo 1996 Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenė) tarybos, nuo 1996 valdybos pirmininkas. 1989–91 vadovavo Tilžės miesto Vydūno lietuvių kultūros draugijai, 1993–95 – Ragainės lietuvių draugijai, 1994–97 – Karaliaučiaus krašto lietuvių jaunimo sąjungai.

Sigitas Šamborskis

Nuo 2004 Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės direktorius. 1989–95 Karaliaučiaus krašte su kitais organizavo pirmuosius lietuvių kalbos fakultatyvus, būrelius, ansamblius. Nuo 1989 rengia krašto lietuvių vaikų ir jaunimo etnokultūrinių stovyklų Ramovė. 1990 ir 1993 sušaukė Karaliaučiaus krašto lietuvių politinių kalinių ir tremtinių suvažiavimus Panemunėje ir Ragainėje, rūpinosi Vydūno (1989), Martyno Mažvydo (1997) atminimo įamžinimu Tilžėje, Ragainėje. S. Šamborskio su kitais suburtos Karaliaučiaus krašto sportininkų komandos 1989–2009 dalyvavo 8 Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, jo suorganizuoti krašto lietuvių ansambliai 1993–2018 – 7 Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse Vilniuje. 1994–2018 surengė Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros švenčių krašte, t. p. Lietuvos miestuose, Punske. Organizuoja Karaliaučiaus krašto lietuvių mokytojų seminarus, konferencijas, susitikimus su krašto ir Lietuvos Respublikos visuomenės veikėjais, rašytojais. Teikia labdarą Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikams.

115

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką