Sigitas Tamkevičius (2019)

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus herbas (šūkis: Dominus illuminatio mea – Viešpats mano šviesa)

Tamkẽvičius Sigitas 1938 11 07Gudonys (Seirijų vlsč., Alytaus apskr.), kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas. Pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas. Jėzuitas (1968). Vytauto Didžiojo universiteto garbės dr. (1999).

Išsilavinimas ir pastpracinė veikla

1955–57 ir 1960–62 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje (1957–60 tarnavo sovietų armijoje), 1962 įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Alytaus, Lazdijų, Kudirkos Naumiesčio, Prienų, Simno parapijose. 1969 už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietų valdžia uždraudė eiti kunigo pareigas.

Pogrindinė veikla ir kalinimas

1972–83 pogrindyje leido Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. Dėl antisovietinės ir religinės veiklos sovietų saugumo persekiotas. 1975–83 Kybartų parapijos klebonas. 1978 su kitais kunigais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą; už tai sovietų prokuratūra grasino iškelti baudžiamąją bylą. 1983 sovietų saugumo suimtas, 6 mėn. tardytas Vilniaus KGB kalėjime. LSSR Aukščiausiojo Teismo nuteistas 10 m. laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 ištremtas į Sibirą, bet po 6 mėn. dėl SSRS vykusios pertvarkos paleistas.

Administracinė ir kita veikla

Sigitas Tamkevičius per Žolinės atlaidus Pivašiūnuose (2018)

1989 paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990–91 jos rektorius. 1991 konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1996–2015 Kauno arkivyskupas metropolitas, 2015 06 11–07 10 Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius, nuo 2015 07 11 arkivyskupas emeritas. 1999–2002 ir 2005–14 Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, 2005–15 Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas. 2019 09 01 popiežiaus Pranciškaus paskirtas kardinolu. Parašė atsiminimų knygas Viešpats mano šviesa (2013), Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988 (2022).

Sigitas Tamkevičius (2019)

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius (1998), Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (2002). S. Šalkauskio premija (1997), Laisvės premija (2013), Stasio Lozoraičio premija Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą (2018).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką