Pocýtė Silva 1969 07 18Agluonėnai, lietuvių istorikė. Dr. (hum. m., 2000).

Išsilavinimas ir veikla

1992 baigė Vilniaus universitetą. 1992–96 ir 2000–03 dirbo Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre, 2002–03 direktorė. 2003–18 Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, nuo 2006 vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 1996 dėsto Klaipėdos universitete; docentė (2010). 2004–14 Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto viceprezidentė. 2006–13 tęstinio leidinio Acta Historica Universitatis Klaipedensis vyriausioji redaktorė. 2004–07 Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio, 2007–09 Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos pirmininkė.

Silva Pocytė

Vadovavo moksliniams projektams: Europinių kultūrų sąveika Klaipėdos krašte: istorinio, konfesinio ir etnografinio paveldo tyrimai (2006 ir 2008), Konfesinio, kultūrinio ir kalbinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicijos Klaipėdos krašte (2010–11), Mokslinio periodinio leidinio „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ leidimas (2010–12).

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrinėjimų sritys: Mažosios Lietuvos kultūros istorija ir identiteto problematika 19 a. pabaigoje–20 a., Klaipėdos krašto istorija 20 a., šio krašto etnokonfesinis kultūros paveldas.

Svarbiausi veikalai: Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871–1914 m. (2002), XIX a.–XX a. pradžios Rytų Prūsijos istorijos eskizai: kintantis vokiečių ir lietuvininkų pasaulis (2006), Klaipėdos krašto politinė ir kultūrinė aplinka tarpukariu (2007), Lietuvių autochtonų (Lietuvininkai) ir vokiečių tautybių indentifikacijos problema dabartiniame Klaipėdos krašte (Problem identyfikacji narodowej litewskich (Lietuvininkai) i Niemców we wspólczesnym Kraju Kłajpedzkim 2008), Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose (su Sigita Kraniauskiene, Ruth Leiserowitz ir Irena Šutiniene, 2019). Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose paskelbė daugiau kaip 30 straipsnių. Parengė šaltinių pablikacijų: Klaipėdiškių / lietuvininkų politinės ir tautinės nuostatos 1939 m. kovo išvakarėse (Acta Historica Universitatis Klaipedensis 21 tome, 2010), „Tešvinta kardas tiesos ugnij!“: Jono Vanagaičio kultūrinės veiklos atodangos iki Didžiojo karo (Kovos keliais 2012), Nuo Biržų iki Kanados: Petro Šerno šeimos istorijos vingiai (Klaipėdos krašto veidai 1 knygoje, 2016).

Sudarė leidinių; svarbesni: Acta Historica Universitatis Klaipedensis 17 tomas: Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (su Vasilijumi Safranovu, 2008), 21 tomas: Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai (2010), 25 tomas: Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (2012), 26 tomas: Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos (2013).

Apdovanojimai

Ievos Simonaitytės literatūrinė premija (2004).

-Silva Pocytė

115

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką