Sužedėlis Simas 1903 11 10Sankt Peterburgas 1985 09 22Brocton (Masačusetso valstija), lietuvių istorikas, publicistas, redaktorius. Sauliaus Sužiedėlio tėvas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1962).

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1920 10 dalyvavo lietuvių partizanų veikloje Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte. 1928 baigė Lietuvos universiteto Teologijos filosofijos fakultetą, 1930–32 istorijos ir filosofijos žinias gilino Rygos universitete. 1927–35 Rygos lietuvių gimnazijos, 1935–39 Kėdainių gimnazijos mokytojas. Bendradarbiavo spaudoje. 1939–40 dėstė Vytauto Didžiojo universitete; 1940 07 sovietų okupacinės valdžios atleistas. 1939–40 Lituanistikos instituto bibliotekos ir archyvo vedėjas. 1941–42 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1942–44 Filosofijos fakulteto prodekanas. 1941–44 Lietuvos mokslų akademijos generalinis sekretorius.

Simas Sužiedėlis

1944 pasitraukė į Vokietiją; 1946–48 mokytojavo Hanau lietuvių gimnazijoje. 1948 apsigyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. 1950–66 redagavo laikraštį Darbininkas, 1966–78 su kitais – Encyclopedia Lituanica. 1952–63 Ateitininkų federacijos vadovas. 1973–78 Lituanistikos instituto Čikagoje prezidiumo vicepirmininkas. Tyrė 13–16 a. Lietuvos politinę, 16 a. Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės–Livonijos santykių istoriją. Kruopščią faktų analizę derino su mokslo populiarinimu.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Vytautas Didysis ir jo žygiai (1935), Kautynės ties Šiauliais (1936; apie 1236 žemaičių pergalę prieš kalavijuočius, įsiveržusius iš latvių žemių prie Šiaulių), Šv. Pranciškaus lietuvių parapija (1953), Kunigas Jonas nuo Kryžiaus (kunigo J. Švagždinio biografija; 1956), Šventasis Kazimieras (1983; išversta į vokiečių ir italų kalbas). Vienas kolektyvinių monografijų Vytautas Didysis (1930), Jogaila (1935), Krikščionybė Lietuvoje (1938) autorių. Suredagavo filosofo S. Šalkauskio knygos Ateitininkų ideologija 2 leidimą (1954).

-Simas Sužiedėlis

2950

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką