Bùdnas Simonas (lenk. Szymon Budny) apie 1530 1593 01 13, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės reformacijos veikėjas. Biblijos kritinės egzegezės pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Biografijos faktai

Po studijų Krokuvos akademijoje nuo 1558 Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios katekistas, nuo 1560 Mikalojaus Radvilos Juodojo ir J. Kiškos dvarų Klecke, Nesvyžiuje, Chouchloje, Zaslavlyje, Loske pamokslininkas. Nuo 16 a. 7 dešimtmečio pradžios vienas žymiausių Lietuvos brolių (arijonų) ideologų. Už veikaluose reikštas radikalias antitrinitorių teologines pažiūras 1584 pašalintas iš arijonų bendruomenės. Skelbė protestantizmo idėjas Baltarusijoje.

Vertimai

Iš senosios graikų kalbos į lenkų kalbą išvertė Justino dialogą (knyga Švento Justino, filosofo ir kankinio, pokalbis su žydu Trifonu, parašytas Markui Pompėjui / Świętego Justyna, filozofa i męczennika, rozmowa z Tryfonem Żydem, do Marka Pompejusza napisana 1564, su W. Krzyszkowskiu), Bibliją (vadinama Nesvyžiaus Biblija; Naujasis Testamentas 1570 21574 31589?, Senasis Testamentas 1572).

Svarbiausi veiklai

Rašė lenkų, lotynų, baltarusių kalbomis.

Bendradarbiavo su W. Krzyszkowskiu ir reformatų spaustuvės Nesvyžiuje steigėju M. Kawieczyńskiu (jo vardu spaustuvė veikė 1562–71); parengė ir kirilika išleido Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyvenantiems rytų slavams katekizmą (Katekizmas, tai yra seniausias krikščioniškas mokymas / Katichisis, to est' nauka starodavnaja christianskaja 1561), knygą Apie nuodėmingo žmogaus nuteisinimą prieš Dievą (O oprawdanii hriesznaho czełowieka pried Bohom, abi W. Krzyszkowskiu ir M. Kawieczyńskiu, 1562; neišliko), Dėl Simlerio argumento… (Ad argumenta Simleri… 1575), Apie svarbiausius krikščionių tikėjimo teiginius (O przedniejszych wiary chrystyjańskiej artykulech 1576, lietuvių kalba fragmentas 1988), Apie kalaviją vartojančiojo pareigas (O urzędzie miecza używającem 1583).

2545

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką