Smpsono arbitrãžas, arbitražinė komisija, 1920 12 29–1921 03 20 išsprendusi Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos nustatymo ginčą.

Tarptautinės arbitražo komisijos sudarymas

1919–20 vyko Lietuvos ir Latvijos ginčai dėl valstybių sienų nustatymo, trukdę joms gauti pripažinimą de jure. Pagilėjus ginčams abiejų valstybių vyriausybės 1920 09 28 Rygoje pasirašė sutartį, kuria sienos nustatymo klausimo sprendimą pavedė Tarptautinei arbitražo komisijai, sudarytai po 2 narius iš kiekvienos valstybės ir pirmininko – Didžiosios Britanijos atstovo – Edinburgo universiteto profesoriaus J. Y. Simpsono. Abiejų valstybių delegacijos (Lietuvos delegacijos pirmininkas buvo A. Smetona, Latvijos – Andrejis Bērziņis) iš anksto sutarė, kad arbitražo sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas. Sutartyje buvo numatyta, kad nustatant sienas turi būti atkreiptas dėmesys į abiejų šalių istorines ir etnografines ribas, vietos gyventojų interesus, nutarus rengti plebiscitą tam tikruose ginčytinuose rajonuose jis turėtų būti organizuojamas pagal komisijos patvirtintas taisykles, siekiant išvengti administracinės valdžios spaudimo vietos gyventojams.

paminklo J. Y. Simpsonui, Tarptautinės arbitražo komisijos, sprendusios Lietuvos ir Latvijos ginčą dėl valstybių sienų nustatymo, pirmininkui Palangoje (2021, skulptorius Sergejus Plotnikovas, © LATGA, 2020, architektas Saulius Druskis) fragmentas

paminklo J. Y. Simpsonui, Tarptautinės arbitražo komisijos, sprendusios Lietuvos ir Latvijos ginčą dėl valstybių sienų nustatymo, pirmininkui Palangoje (2021, skulptorius Sergejus Plotnikovas, © LATGA, 2020, architektas Saulius Druskis) fragmentas

Sprendimas

Simpsono arbitražo sprendimu siena iš esmės nustatyta šiaurine buvusia Kauno gubernijos riba. Lietuva gavo Palangos valsčių ir Šventosios‑Palangos pajūrio ruožą (183 km2), o Latvija už jį – dalį šiauriausių lietuvių gyvenviečių (Skyronys, Ukrai), t. p. ginčytinų teritorijų (Aknysta), iš viso 290 km2 (Latvijai teko didesnis plotas, nes pajūrio teritorija laikyta vertingesne nei žemyninė). Remiantis arbitražo sprendimu 1921 05 14 Rygoje pasirašyta (Lietuvos vardu pasirašė užsienio reikalų ministras J. Purickis, Latvijos – Zigfridas Meierovicas) Konvencija Nustatyti sienoms tarp Lietuvos ir Latvijos vietose ir sutvarkyti pasienio gyventojų teisėms ir sienos perkirstojo nejudinamo turto padėčiai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką