skatymas, kalbinės rūšies veikla – asmens kontakto su tekstu forma; informacijos išgavimas iš teksto, iliustracijų, vaizdų. Toks informacijos išgavimas yra sudėtinga pažintinė veikla, kuriai reikia išmokimo ir nuolatinio jo tobulinimo. Skaitymo metu vyksta sudėtingas procesas, kurį sudaro įspūdis, įsiminimas, supratimas, įsivaizdavimas, sprendimas, vertinimas.

Skaitymas atlieka įvairias funkcijas: pažintines (noras pažinti pasaulį gali būti paviršutiniškas ar giluminis, sisteminis ar fragmentiškas), emocines komunikacines (emociniai ryšiai su kitais žmonėmis), vertybines orientacines (asmenybės harmonizavimas, vidinio pasaulio papildymas, vertybių sistemos kūrimas), relaksacijos (skaitymas susijęs su interesu, bet ne su motyvu, kai pasirenkama vidinio poreikio, o ne išorinės būtinybės lemiama lektūra.

Fiziologiniu požiūriu skaitymas yra akių judesiai, kuriais smegenys gauna impulsus apie popieriuje arba kitoje laikmenoje esančius ženklus, psichofiziologiniu – rašmenų atpažinimas, junginių iš jų sudarymas, prasmės supratimas. Skaitymo procesas prasideda dekoduojant grafinius simbolius į garsus. Skaitytojas pirmiausia identifikuoja raidžių formas, susieja formų įvairias žymes, kad atpažintų raides, kombinuoja raides tarpusavyje, kad atskirtų tariamus garsų rinkinius, susieja juos, kad atpažintų žodžius, jungia žodžius į sakinius, pastraipas, tekstą. Kuo geriau žmogus yra įvaldęs raštą, tuo greičiau vyksta šis procesas.

Psichologiniu požūriu skaitymas siejamas su teksto turinio supratimu, suvokimu ir interpretavimu remiantis įvairiais veiksniais (kultūra, išsilavinimu, vertybinėmis normomis ir kita).

Sociokultūrine prasme skaitymas yra lavinimosi būdas, kurio esmė – kūrybinis dalyvavimas visuomenės komunikacijos procesuose, sociolingvistine – autoriaus ir skaitytojo sąveika.

Skaitymas taip pat yra aktyvi komunikacijos forma, nes ne tik autorius, bet ir skaitytojas sukuria teksto reikšmes.

Skaitymo tyrimai atskleidė, kad veiksniai, kurie lemia bendrą inteligenciją, skatina ir skaitymą. Tokie veiksniai yra: šeimos aplinka, tėvų socialinis ir ekonominis statusas, tėvų ir vaikų santykiai, kultūra, išsilavinimo lygis, mokytojai, mokymo metodai, bendros kognityvinės strategijos, asmenybė, įgimti veiksniai.

Teksto supratimas priklauso ir nuo smegenų veiklos, nuo gebėjimo jungti ir derinti sąvokas, svarstymo, išvadų darymo. Skaitymo procesas gali tapti sudėtingas dėl kai kurių dalinių smegenų veiklos sutrikimų. Vienas labiausiai paplitusių skaitymo sutrikimų yra disleksija.

20 a. pabaigoje–21 a. pradžioje skaitymo termino reikšmę keičia atsirandantys skaitmeniniai tekstai, elektroninio skaitymo priemonės, pati skaitymo sąvoka labai išsiplečia, todėl imamas išskirti funkcionalusis skaitymas, siejamas su piktogramų, santrumpų ir kitų ženklų atpažinimu ir sutartinių reikšmių jiems priskyrimu.

1793

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką