skelbmas, viešas pranešimas, iškabinamas tam skirtoje vietoje, spausdinamas periodiniame leidinyje, publikuojamas internete arba skaitomas per radiją ar televiziją. Gali turėti komercinį pobūdį (kai siekiama ką nors parduoti, pirkti ar mainyti, siūlomos paslaugos). Nuo 20 amžiaus pabaigos pradėjo plisti nemokamų privačių skelbimų laikraščiai. Juose publikuojami ne tik komerciniai, bet ir pažinčių ar kiti skelbimai. Vienas seniausių privačių skelbimų laikraščių – Secondamano (Italija, nuo 1977). Lietuvoje eina Alio reklama (nuo 1991) ir kiti skelbimų laikraščiai. Dar reklama.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką