„Skomantas“, istorinių nuotykių apysakų apie Lietuvos praeitį serija, skirta jaunimui. 1993 organizavo K. Almenas, siekęs skatinti lietuvių populiariosios literatūros augimą ir jaunimo domėjimąsi Lietuvos istorija, nacionaline literatūra. Skomanto slapyvardžiu kuria patyrę (K. Almenas, R. Šerelytė) ir pradedantys rašytojai. 1994–2001 serijos redaktorius ir vienas autorių buvo V. J. Čepaitis. Seriją leido leidyklos Tvermė, Litera, Versus aureus, nuo 2006 leidžia Bonus Animus.

Skaitytojas nukeliamas į 13 a. Lietuvą, aprašomi galėję nutikti įvykiai, istorinės situacijos, supažindinama su pramanytais bebaimiais didvyriais, jų herojiškais žygiais. Apysakų siužetas dažniausiai nuotykinis, vyrauja pažintinė funkcija, pasakojimas kuriamas pasitelkiant detektyvinį principą. Išleistos apysakos: Teutonų belaisvis, Pelkių vilkė (abi 1993), Atpildo strėlė (1994), Plėšikų pilis, Užkeiktas lobis, Dievų valia (visos 1995), Mėlynojo varno paslaptis, Polocko ranka (abi 1996), Šarvai Naugardo kunigaikščiui, Jundos lemtis, Ventės kalvis (visos 1997), Mindaugo sūnus, Vikingų žygis į Apuolę (abi 1998), Liepsnojantis bokštas, Gintaro kelias (abi 1999), Šėtono legatas (2001), Vilkė, Belaisvis, Šiaulių mūšis (visos 2003), Du kalavijai (2005), Ilga kelionė namo (2006), Akmens kalba (2007), Notangų vitingas Daubaras (2008), Į pasaulio kraštą ir atgal (2009), Batijaus kardas (2020). Kai kurios serijos knygos išverstos į anglų ir latvių kalbas.

L: Skomanto apysakos: pokalbis recenzijos vietoje / Kultūros barai 1996 nr. 6; V. Auryla Skomantas ir skaitytojai / Tarp knygų 1998 nr. 1; E. Valienė Diaspora ir tautos istorijos populiarinimas: Kazio Almeno atvejis / Darbai ir dienos 2010 t. 53.

857

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką