skrỹsčiai, skridinių sistema kroviniams kelti. Būna įvairių konstrukcijų. Kėlimo mašinose dažniausiai taikomi kartotiniai skrysčiai, kuriuos sudaro judamieji ir nejudamieji skridinių blokai, sujungti virve, lynu, grandine ar kita lanksčia jungtimi. Skrysčių paskirtis – laimėti kėlimo jėgos arba greičio (priklauso nuo krovinio prikabinimo ir kėlimo jėgos veikimo schemų). Skridinių bloke būna vienas ar daugiau skridinių. Skridinių skaičius lemia skrysčių perdavimo santykį, kuris yra lygus lanksčios jungties šakų tarp skridinių blokų skaičiui. Didinant skridinių skaičių didėja kėlimo jėga, bet mažėja naudingumo koeficientas. Pvz., skrysčių, turinčių keturis skridinius, bendras naudingumo koeficientas yra 0,88, o tokio pat tipo skrysčių, turinčių dvylika skridinių, – 0,73. Naudingumo koeficientas t. p. priklauso nuo skridinio guolių ir lyno tipo. Dažniausiai skrysčiai yra gembinių ir tiltinių kranų sudėtinė dalis. Kaip savarankiški įrenginiai skrysčiai naudojami laivuose gelbėjimo valtims nuleisti, įvairioms kėlimo operacijoms žvejybos laivuose. Kalnų turizme ir alpinizme skrysčiai naudojami lynams įtempti perkėlose, nukentėjusiems gelbėti.

skrysčiai kėlimo jėgai didinti: 1 – nejudamasis trijų skridinių blokas, 2 – virvė tarp skridinių blokų, 3 – judamasis trijų skridinių blokas, 4 – kėlimo jėgos virvė

1951

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką