smulkeji spaudinia, lapiniai ir ne didesni kaip keturių puslapių brošiūruoti leidiniai. Jiems priskiriami smulkūs oficialieji raštai (įsakymai, potvarkiai, deklaracijos, įstatai, sutartys, taisyklės ir kita), įvairūs atsišaukimai, kvietimai, afišos, plakatai, programos, skelbimai, kalendoriai ir kita. Senieji smulkieji spaudiniai yra svarbus istorijos, sociologijos ir kitų mokslų žinių šaltinis, kolekcionavimo objektas. Nuo 2005 rengiama retrospektyviosios bibliografijos rodyklė Knygos lietuvių kalba t. 2 Smulkūs spaudiniai (2005 ir 2007 išėjo 2 knygos).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką