smurtas artimoje aplinkoje

smùrtas artimojè aplinkojè, smùrtas šeimojè, šeimnis smùrtas, artimais ryšiais susijusių asmenų patiriamas smurtas.

Smurtą patiriantys asmenys

smurtą artimoje aplinkoje sustabdyti raginantis plakatas

Smurtą artimoje aplinkoje neproporcingai dažnai patiria moterys, todėl kartais jis priskiriamas prie smurto dėl lyties. Tai, kad moterys neproporcingai dažnai patiria smurtą artimoje aplinkoje, rodo statistikos duomenys, pripažįstama Stambulo konvencijoje. Vaikai, kurie tampa smurto artimoje aplinkoje liudininkais arba gyvena aplinkoje, kurioje smurtaujama, t. p. patiria smurtui prilyginamą neigiamą poveikį. Artima aplinka reiškia artimus ryšius, tokius kaip santuoka, partnerystė, svainystė, giminystė, gyvenimas kartu ir bendro ūkio tvarkymas, kiti artimi ryšiai.

Smurto rūšys ir žala

Smurtas artimoje aplinkoje gali būti fizinis, psichinis, seksualinis ir ekonominis. Smurtaujama aktyviais veiksmais (pvz., žmogų mušant) arba neveikimu (pvz., paliekant žmogų sunkioje padėtyje).

Smurtas artimoje aplinkoje sukelia smurtą patyrusiam žmogui fizinę, turtinę, ar neturtinę žalą. Toks smurtas t. p. sukelia ilgalaikių neigiamų pasekmių vaikams ir dažnai kartojasi per kartas.

Smurto ratas

Dažniausiai vienas žmogus artimoje aplinkoje yra linkęs kontroliuoti, bauginti ir smurtauti prieš kitą. Tokiais atvejais smurtas artimoje aplinkoje pasikartoja vis dažniau ir intensyvėja. Bauginimas ir kitoks smurtas gali ypač intensyvėti, kai smurtą patiriantis žmogus bando ištrūkti iš tokio santykio.

Smurto ratas yra metafora, kuria nupasakojamas besikartojantis smurto artimoje aplinkoje dėsningumas: tarsi besisukant ratu nuolat kartojasi įtampos augimo, smurto proveržio ir medaus mėnesio etapai. Pastarajam baigiantis vėl pradeda augti įtampa ir vėl smurtaujama.

Retais atvejais smurtas gali būti abipusis, tačiau paprastai smurto abipusiškumas ir lygiavertiškumas yra priskiriamas prie mitų apie smurtą (jais tik norima pateisinti smurtą šeimoje ir sumenkinti moters vaidmenį).

Smurtas artimoje aplinkoje Lietuvoje

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme (2011) pirmą kartą pripažinta, kad smurtas artimoje aplinkoje pažeidžia žmogaus teises ir yra visuomenei labai žalinga veika. Numatytos teismo skiriamos apsaugos priemonės: įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jei gyveno su nukentėjusiuoju, ir įpareigojimas nesiartinti prie nukentėjusio asmens, t. p. įkurtas specializuotos pagalbos centrų tinklas.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis

Siekiant geriau ir operatyviau apsaugoti smurtą patyrusius asmenis Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas papildytas nuostatomis (įsigalios 2023 07 01), reglamentuojančiomis apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį, numatantį įvairius įpareigojimus smurtautojui. Esant smurto artimoje aplinkoje pavojui policijos pareigūnai orderį smurtautojui galės skirti 15 d. laikotarpiui. Orderiu smurtautojui nustatomi įpareigojimai yra panašūs į ankstesnius, tačiau detaliau reglamentuoti. Įpareigojimai t. p. taikomi siekiant apsaugoti vaikus ir kitus su nukentėjusiuoju gyvenančius asmenis.

3242

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką