smùrtas dėl lytiẽs, diskriminacijos rūšis ir žmogaus teisių pažeidimas, kurio draudimas įtvirtintas tarptautinės teisės normomis.

Smurto dėl lyties rūšys

Smurtas dėl lyties gali apimti smurtą artimoje aplinkoje, prekybą žmonėmis, seksualinę prievartą, priverstines santuokas, moterų lyties organų žalojimą bei vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės.

Smurtą dėl lyties patiriantys asmenys

Pagal tarptautinės teisės dokumentus smurtas dėl lyties prieš moteris suprantamas plačiai, neatsižvelgiant į moterų lytinę tapatybę ar seksualinę orientaciją, t. y. apima translytes moteris, lesbietes ir biseksualias moteris. Smurtą dėl lyties galimai patiria ne tik moterys, bet ir kiti asmenys, pvz., smurtą gali patirti vyras ir toks smurtas gali būti susijęs su vyro lyties vaidmeniu. Tačiau kol kas Europos Sąjungos teisėje ir tarptautinėje teisėje nėra smurto prieš vyrus dėl lyties apibrėžimo.

Smurtas kaip moterų diskriminacija

1979 Moterų diskriminacijos panaikinimo konvenciją prižiūrintis komitetas yra išaiškinęs, kad ši Konvencija taikoma smurtui prieš moteris dėl lyties, kuris yra moterų diskriminacijos rūšis.

smurtą dėl lyties smerkianti demonstracija Madride minint Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną (2017 11 25)

2011 Stambulo konvencijoje nustatyta, kad smurtas dėl lyties yra smurtas, kuris nukreiptas prieš moterį dėl to, kad ji yra moteris arba kurį neproporcingai dažnai patiria moterys. 1950 Europos žmogaus teisių konvencija, kaip nuosekliai aiškina Europos Žmogaus Teisių Teismas, t. p. taikoma smurtui prieš moteris ir kartais toks smurtas pripažįstamas diskriminaciniu. Europos Sąjungos teisėje (pvz., Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai) numatyta, kad smurtas dėl lyties yra suprantamas kaip diskriminacijos rūšis ir nukentėjusioms moterims bei jų vaikams reikia specialios paramos ir apsaugos dėl didelės antrinės ir pakartotinės viktimizacijos (viktimologija), bauginimo ir keršto rizikos, susijusios su tokiu smurtu. Nuo 1981 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos iniciatyva kasmet lapkričio 25-ąją minima Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena.

Smurtas dėl lyties Lietuvoje

Lietuvoje nuo smurto artimoje aplinkoje dažniausiai nukenčia moterys, o smurtautojai dažniausiai yra vyrai. Neproporcingai dažnai seksualinių nusikaltimų aukos yra moterys.

Smurto dėl lyties apibrėžimo Lietuvos teisėje nėra, tačiau galioja tarptautinės teisės dokumentai, apibrėžiantys šį reiškinį kaip diskriminacinį smurtą prieš moteris dėl lyties.

3242

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką