sociãliniai tinkla, tinkla, iš pavienių individų, jų grupių, organizacijų sudarytos socialinių ryšių sistemos. Socialinių tinklų nariai glaudžiai tarpusavyje susiję tarpasmeniniais ryšiais (pvz., giminystė, draugystė, seksualiniai ryšiai, simpatija ar antipatija) ir ekonominiais, politiniais, socialiniais santykiais. Dažniausiai skiriami socialinių tinklų 2 tipai: grįsti stipriais ir silpnais ryšiais. Stipriais ryšiais grįsti socialiniai tinklai yra homogeniški, jiems būdinga didelis tarpusavio pasitikėjimas, neformalumas, tiesioginis ryšys, parama. Silpnais ryšiais grįsti socialiniai tinklai yra heterogeniški, lankstūs, įtraukia daug įvairių dalyvių, tokie socialiniai tinklai itin naudingi informacijai gauti ir skleisti (pvz., atliktas tyrimas apie silpnų ryšių reikšmę asmenims ieškant darbo). Informacinių technologijų, ypač interneto, sklaida kuria vadinamąją socialinę tinklaveiką be erdvės ir laiko apribojimų. Asmens savęs siejimą su tam tikra geografine vieta 21 a. pradžioje keičia tinklaveikos individualizmas, t. y. asmuo sieja save su tam tikru socialiniu tinklu (dažniausiai virtualioje erdvėje). Socialinių tinklų analizė leidžia tyrinėti jų struktūrą ir sudarymą, turinį, specialius išteklius. Nevienodas ribotų išteklių paskirstymas gali lemti ir bendradarbiavimą, ir konkurenciją socialiniame tinkle. Socialinių tinklų veikėjų ryšiai gali būti simetriški ar asimetriški turinio ir intensyvumo atžvilgiu. Socialinių tinklų analizėje dažnai pasitelkiama sociometrija. Skiriama socialinių tinklų tyrimų svarbiausios kryptys: vieno individo (egocentriškų) tinklaveikos ryšių tyrimai (grindžiami paties individo informacija apie jo ryšius), sisteminiai tinklaveikos tyrimai (konstruojami remiantis visų tinklaveikos dalyvių informacija apie esamus ryšius), sklaidos tyrimai (nagrinėja socialiniais tinklais sklindančios informacijos, gandų, inovacijų procesus). Socialinių tinklų tyrimams didelę reikšmę turėjo vokiečių filosofo sociologo G. Simmelio (Apie socialinę diferenciaciją / Über soziale Differenzierung 1890, Didmiestis ir dvasinis gyvenimas / Die Grosstädte und das Geistesleben 1903), Jungtinių Amerikos Valstijų sociologo H. C. White’o (Tapatumas ir kontrolė / Identity and Control 1992 22008, Rinkos iš tinklų / Markets from Networks 2002), t. p. A. Radcliffe’o‑Browno (Didžioji Britanija), B. Malinowskio (Didžioji Britanija, Lenkija), P. M. Blau ir T. Parsonso (Jungtinės Amerikos Valstijos), C. Lévi‑Strausso (Prancūzija) darbai. J. L. Moreno (Jungtinės Amerikos Valstijos, Austrija) tyrinėjo grupės narių tarpasmeninius ryšius (Sociometrija: eksperimentinis metodas ir mokslas apie visuomenę / Sociometry: Experimental Method and the Science of Society 1951).

2513

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką